Samarbeid og medbestemmelse - for ledere og tillitsvalgte

Nettkurset gir kompetanse i samarbeid og medbestemmelse i statlige virksomheter. Opplæringen skal styrke samarbeidskompetanse og medbestemmelse, og retter seg mot ledere, tillitsvalgte og HR/personal.

Ta kurset i bruk for å nå virksomhetens mål og strategier gjennom

  • gode samarbeids- og medbestemmelsesprosesser
  • økt kunnskap om hovedavtalen, hovedtariffavtalene og lov- og avtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår i staten

Nettkurset kan tas i sin helhet, eller enkeltdeler ut fra ønsker og behov. 

Nettkurset egner seg godt i leder- og tillitsvalgtopplæring. Det kan brukes som oppslagsverk til bruk i konkrete arbeidssituasjoner.

Introduksjonsvideo

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Faglig innhold

Nettkurset er delt inn i tre deler, og du kan velge hvilke temaer som er relevant for egen virksomhet og til hvilke målgrupper.

Del 1: RegelverkDel 2: SamarbeidDel 3: Samarbeid i praksis
HovedavtalenRammer og samhandlingStor omstilling
Partene i hovedavtalenFå felles forståelseLiten omstilling
Lokalt samarbeid, tilpasningsavtalenForeslå løsningerLeders handlingsrom
Informasjon, drøfting og forhandlingVurdere forslageneLønnsjusteringer
Politiske beslutningerTa en beslutning
HovedtariffavtaleneGjennomfør
StatsansattelovenSamarbeidsprofil
Omstilling
Lederens handlingsrom
Quiz

Metode

Deltakeren får et variert tilbud av metoder: e-læring, quiz, søkefunksjon, ordbok, dilemmaer og oppgaver, lenkesamling til lovverk, maler og sjekklister til samarbeidsprosesser, filmer, animasjon, podkast og annet fordypningsmateriell.

  • Kurset kan tas alene eller sammen i grupper.
  • Det kan brukes som oppslagsverk til bruk i konkrete arbeidssituasjoner.
  • Det finnes tilleggsmateriell for å gjennomføre samlinger.
  • Du får forslag til kjøreplaner og metoder.

Ta i bruk nettkurset

Implementeringsmateriell for opplæringsansvarlig

Pedagogisk veileder til samarbeid og medbestemmelse.pdf
pdf 2.14 MB
Oversikt over innholdet i kurset om samarbeid og medbestemmelse.docx
docx 21.14 KB
Forankringsmateriale for nettkurs om samarbeid og medbestemmelse.docx
docx 16.33 KB

Introduksjon til kurset for kursplanlegger

Forslag til kjøreplaner for samlinger
Opplæringsmateriell
Dilemmaer
Eksempler fra pilotvirksomheter
Markedsføringsmateriell

Filmer

Del 1: Regelverk
E" width="640" height="360" webkitallowfullscreen="true">
Del 2: Samarbeid
Del 3: Dilemmatrening: Liten omstilling
Del 3: Dilemmatrening: Stor omstilling
Del 3: Dilemmatrening: Leders handlingsrom
Del 3: Dilemmatrening: Lønnsjustering

Podkaster

Den norske modellen
Lokalt samarbeid
Informasjon
Drøfting og forhandling

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Kurset fungerer på pc, nettbrett og smarttelefon som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML 5.

Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G.

For virksomheter med eget LMS

Offentlige virksomheter kan laste opp kurset til eget LMS

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken.

Learning Tools Interoperability (LTI)

Virksomheter som ønsker det, kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/24/a23b2f7e5b92fb2faeb60d43b7ace52f/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
J2RiXr9xS8IFRRsjryB3YkEFV30SvWSU
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/24/59987945cd5b979820e6baacbd33c0cc/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=24