Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring

 
DFØ er opptatt av at alle skal ha like muligheter til å benytte kursene som vi tilbyr på Læringsplattformen.  Og vårt mål er å gjøre plattformen og kursene så universelt utformet som mulig

Om tilgjengelighetserklæringen

På Læringsplattformen har vi mer enn 50 nettkurs, som er utviklet i en periode på over 10 år og som er produsert av ulike leverandører med ulike produksjonsverktøy.  Det er derfor store variasjoner i hvor universelt utformet de ulike kursene er.  Etter anbefaling fra uutilsynet, vil vi derfor publisere én tilgjengelighetserklæring for selve Læringsplattformen med underliggende sider og én tilgjengelighetserklæring for hvert og en av kursene.  Disse vil vi fortløpende legge inn på de respektive kurssidene.

Hvordan jobber vi med tilgjengelighet?

Alle våre nye kurs skal tilfredsstille kravene til universell utforming. Og hvis det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig å utbedre vesentlige mangler i eldre kursproduksjoner, vil vi søke å gjøre det. I de tilfeller hvor det blir uforholdsmessig stor byrde å utbedre kursene, jobber vi med å kunne tilby kompenserende tiltak som eksempelvis en ren tekstlig versjon av kursinnholdet.

Vi ønsker tilbakemelding fra deg

  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av Læringsplattformen?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer?