Del ditt kurs

Del ditt kurs

DFØ skal i samarbeid med statlige virksomheter produsere sentrale, digitale opplæringstiltak. Vi ønsker at offentlige virksomheter og ansatte skal ha et stort og variert tilbud av digitale læringsressurser. Til dette trenger vi deres hjelp.

Dersom dere har et e-læringskurs eller andre digitale lærinsgressurser som dere ønsker å dele med andre i forvaltningen ta kontakt med oss i DFØ. 

Kontakt

Hanne Jacobsen, e-post: hanne.jacobsen@dfo.no