Samarbeid og medbestemmelse - for ledere og tillitsvalgte

Kommentarer

Veldig fornøyd :)

Meget nyttig kurs som nyansatt i statlig virksomhet

Syns at dette var et bra kurs. Kanskje ikke like lett å forstå helt gang trodde jeg var ferdig, men manglet flere foiler

første del var litt tung å komme gjennom. Men igjen, det er mye fakta stoff som kanskje er vanskelig å legge frem annerledes. veldig bra med film snutter for min del.

Tungt stoff

Kurset har økt min forståelsen av samarbeid og medbestemmelse i statlig virksomhet.

Veldig bra og en god påminnelse for ledelsen og de tillitsvalgte. Noen tillitsvalgte har lite kurs og noen ledere har ingen forståelse for de tillitsvalgtes rolle.

Veldig bra kurs, men tar mye mer enn 3 timer

Bra innhold og fordeling av oppgaver og teori

veldig nyttig for ledere og tillitsvalgte, og bør kanskje kjøres i plenum