Gode beslutningsgrunnlag - hvordan utrede statlige tiltak

Kommentarer

Det kunne med fordel vært flere videodeler

Gikk ut av kurset før det var avsluttet. Så telles kurset som avsluttet. Greit om det husker hvor man slapp.

Altfor langt og oppdelt, virker mot sin hensikt med 104 sider når en ikke kan fullføre alle.

Mulig det kunne være noe mer "småtekstlig" utdypingsmuligheter - ikke bare henvisninger. Kunne sikkert også gjøre quiz-spørsmålene noe vanskeligere slik at man tvinges til å tenke igjennom litt mer. De var kanskje litt for selvsagte.

Noe utdatert metodikk. Ikke direkte relevant for oss som driver buttom-up.

Nyttig kurs på generelt grunnlag men det er ikke denne type oppgaver jeg kommer til å arbeide med i DFØ

Jeg likte godt dette kurset, som hadde god blanding av info, video og quiz.

Det gikk ikke an å fullføre 100%

Det ble litt tungt og tørt å sitte og bla seg gjennom såvidt mange sider på egenhånd. Mer bruk av video hadde vært mer inspirerende.

Når man kommer til slutten er det ingen informasjon om man er ferdig, har man bestått, hvor er kursbeviset. Det står at man skal se i venstre menyen om alle oppgavene er haket av, men om de ikke er det og man gjør en oppgave for å bli ferdig er det heller ikke mulig å hake av. Forvirrende på slutten. Må man gjennom denne evalueringen for å få kursbeviset?