Å starte i staten – et introduksjonsprogram for nyansatte -UTGÅTT

Kurset "Å starte i staten" er utgått og er erstattet av kurset "Forvaltningsreisen"