Å starte i staten – et introduksjonsprogram for nyansatte -UTGÅTT

Kommentarer

kurset var ganske nyttig og gir en bredt forståelse av om hvordan det er å jobbe i staten.

5

Kurset gikk igjennom mye viktig, og svarte på noen gode spørsmål.

Innholdet i kurset var bra, men fresmtilling med skuespillere ble virkelig langtekkelig og unødvendig.

Realistisk fremstilling med både visuelle effekter og verbale budskap.

Fint med Personer som snakket seg imellom for å lære bort

kunne kanskje vært frisket opp litt for å treffe bedre på den yngre generasjonen. siden det er i hovedsak de som ansettes i staten nå til dags

Veldig god faglig påfyll og opplæringsmaterialet ble lagt på en kreativ måte- det var spennende å se på kurset

Bra at dette blir viet plass

-