Forvaltningsreisen

Statsansatte med god forvaltningskompetanse skaper tillit hos befolkningen. Vi forvalter felleskapets ressurser på vegne av samfunnet og landets innbyggere. Men hva innebærer det å jobbe i staten? Hvilke rammer og føringer er viktige for en god rolleforståelse som statsansatt? Dette kurset passer for medarbeidere og ledere med ulik arbeidserfaring fra staten, og egner seg veldig godt i et introduksjonsprogram for nyansatte.

Faglig innhold

Forvaltningsreisen skal gi grunnleggende kompetanse om det som er felles for alle som jobber i staten, uansett virksomhet.

Du vil blant annet lære om:

  • hva det betyr å jobbe i et politisk demokratisk system
  • hvordan statsforvaltningen er organisert og styrt
  • hvordan politikk utformes og iverksettes
  • hvordan utøve rollen som statsansatt i tråd med krav og forventninger nedfelt i lover, instrukser, regelverk og retningslinjer
  • hvordan etterleve god forvaltningsskikk i tråd med forvaltningsverdiene og ulovfestede normer

Forvaltningsreisen kommer til å erstatte e-læringskurset Å starte i staten – eit introduksjonsprogram for nytilsette. Det meste av det faglige innholdet i Å starte i staten dekkes av Forvaltningsreisen. Bruker dere Å starte i staten i et opplæringsløp for f.eks. nyansatte i deres virksomhet, bør dette kurset erstattes av Forvaltningsreisen.

Læringsdesign

Det faglige innholdet blir formidlet uten at du har sett, lest eller hørt om det faglige innholdet i forkant i modulen. Gjennom ulike oppdrag, løser du oppgaver om tema innenfor forvaltningskompetanse, og «jakter» på den stripete genseren. Når du har gjennomført alle 11 moduler, får du den stripete genseren. Genseren fungerer derfor også som en progresjonsbar og er et symbol på godt utført arbeid.

Introduksjonsvideo til Forvaltningsreisen

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Hvordan skal du ta kurset i bruk?

Det nye e-læringskurset skal kunne stå alene som et individuelt opplæringstiltak. Vår erfaring er imidlertid at den beste læringen skjer om virksomhetene tar dette som et felles kompetanseløft i egen virksomhet og kobler det til virksomhetsspesifikke problemstillinger. Derfor er kurset både for nyansatte og erfarne. De erfarne er viktige ressurser i dette kurset. De kan brukes i interne diskusjoner og refleksjoner, de har kjent på dilemmaer i praksis og har mye taus kunnskap som de kan formidle til mindre erfarne kolleger.

Vi har også utviklet veilednings- og implementeringsmateriell for ledere, HR og opplæringsansvarlige om hvordan de kan legge til rette for diskusjon og refleksjon internt for å få mest mulig nytte av e-læringskurset.

Veilederen foreligger både i digital versjon og som nedlastbar pdf.

Implementeringsveileder_til_Forvaltningsreisen.pdf
pdf 2.17 MB
Tekniske krav for å bruke kurset
  • Kurset krever pålogging.
  • Dersom du avbryter kurset underveis, kan du fortsette der du avsluttet når du starter kurset neste gang.
  • Kurset fungerer best på PC, men den kan tas på mobile enheter med nettleser som støtter HTML5.
  • Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en best mulig brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger.

For virksomheter med eget LMS

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS. 

Inngå avtale og last ned scormpakken.

Learning Tools Interoperability (LTI)

Virksomheter som har eget LMS med LTI-funksjonalitet kan benytte LTI til å opprette forbindelse til kurset. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapselhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/49/1e234f735b22c86d18d445004e9fb8c9/cartridge.xml
Hemmelig strengvl4Kh1hjPsF7fhvVwxOqsVVjhP35xZb8
ForbrukernøkkelDFO EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/49/59ec28928c546d5e2312af5af72b5c16/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=49
Nødvendig informasjon for å sette opp en LTI-kobling