Læringsplattformen

Læringsplattformen har fått nytt utseende og ny adresse.

Du finner de samme kursene som tidligere og du har fortsatt innlogging og oversikt over dine kurs fra Min side/Mine kurs.
På Læringsplattformen finner du over 50 digitale læringsressurser som alle gratis kan benytte. Kursene er innenfor tverrfaglige temaer som vil være nyttig for deg som offentlig ansatt.