Innsyn – eit e-læringsmagasin om offentleglova

Innsyn er eit e-læringsmagasin som gjev innsikt i offentleglova. Du lærer korleis du praktiserer meiroffentlegheit og handterer innsynskrav, og du får oversikt over dei viktigaste unntaka frå openheit og grunngjevinga for desse. Kurset er for alle som jobbar i offentleg sektor.

Fagleg innhald

"Innsyn" gjev deg kunnskap om

 • hovudregelen i lova om openheit, kvifor openheit er viktig og kvifor det kan vere vanskeleg
 • forvaltninga har ei digital arbeidsform, og openheit gjeld same korleis informasjonen er lagra
 • journalføring og informative overskrifter er føresetnad for openheit
 • dei mest aktuelle unntaka frå hovudregelen om openheit, og kva som er vilkår for å bruke dei. Det er eit særleg fokus på unntaka om interne dokument
 • kva meiroffentlegheit er, og korleis kravet om meiroffentlegheit stør opp om hovudregelen om openheit
 • korleis innsynskrav skal behandlast og dei viktigaste trinna i vurderinga av dei
 • kva du må gjere om det kjem klager på at innsynskrav er avslege

Introduksjonsvideo til Innsyn

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Fakta om kurset

"Innsyn" er utforma som eit e-læringsmagasin. Det er fleksibelt, og du vel sjølv kva du vil fordjupe deg i. Magasinet er delt inn i fire tema:

 • Openheit i forvaltninga
 • Meiroffentlegheit
 • ABC for innsynsprosessen
 • Unntak frå openheit

Gjennom korte animasjonar kalla «Kort og godt», får du god oversikt over temaet.  I «Erfaringar» høyrer du tilsette i forvaltninga reflektere rundt praksis.  «Eksperten» drøftar temaet juridisk.

Kvart tema består av ei historie som inneheld filmar og oppgåver. Dei ulike historiene tek mellom 6 og 12 minutt.

Heile programmet tek ein dryg time. Du vel sjølv om du vil gjere alt på ein gong eller dele det opp. Om du går inn i kurset igjen, kjem du tilbake der du slapp.

Kurset er for alle som jobbar i offentleg sektor.

Introduksjonsfilm med tidligere statsråd Jan Tore Sanner

I denne videoen snakker tidligere statsråd Jan Tore Sanner om åpenhet og hvilken betydning det har for tillit til offentlig sektor, og hvorfor det er viktig at offentlig ansatte har god kunnskap om offentlighetsloven.
Slik navigerer du i kurset

"Innsyn" er utforma som eit e-læringsmagasin. Det er fleksibelt, og du vel sjølv kva du vil fordjupe deg i. Magasinet er delt inn i fire tema:

 • Openheit i forvaltninga
 • Meiroffentlegheit
 • ABC for innsynsprosessen
 • Unntak frå openheit

Gjennom korte animasjonar kalla «Kort og godt», får du god oversikt over temaet.  I «Erfaringar» høyrer du tilsette i forvaltninga reflektere rundt praksis.  «Eksperten» drøftar temaet juridisk.

Kvart tema består av ei historie som inneheld filmar og oppgåver. Dei ulike historiene tek mellom 6 og 12 minutt.

Heile programmet tek ein dryg time. Du vel sjølv om du vil gjere alt på ein gong eller dele det opp. Om du går inn i kurset igjen, kjem du tilbake der du slapp.

Kurset er for alle som jobbar i offentleg sektor.

Tekniske krav for å kunne bruke kurset
 • Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefonar som har ein nettlesar av nyare dato slik at han stør HTML 5. Vi gjer merksam på at nyare versjon av Google Chrome har problem med å spele av videoane i kurset, og vi tilrår at du i staden for nyttar Microsoft Internet Explorer eller Edge. 
 • Kurset inneheld ein del videomateriale. For å få ei optimal brukaroppleving bør du vere kopla til internett via kabel, trådlaust nett eller 4G.
 • Kurset kan som hovudregel ikkje spelast av over tynnklientløysingar som Citrix. Då må ein finne alternative løysingar som t.d. å ta kurset heimanfrå. 

For verksemder med eige LMS.

DFØ tilbyr statlege verksemder som ønskjer det, å laste opp nettkurset til eige LMS.

Inngå avtale og last ned SCORM-filen.

Learning Tools Interoperability (LTI) 

Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/28/acc2...
Hemmelig streng
(Shared secret)
MeVn6FkSyyFTnifnsu9hWG9dQ6uBclRx
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/28/fb0bf36e4c71bef7fc1206564e79b73b/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=28
Tabellen inneholder informasjon for å sette opp en LTI-kobling
Om utviklingen av kurset

Innsyn er eit e-læringsmagasin frå Difi, 2015.

E-læringsmagasinet er utvikla av Storyboard på oppdrag frå Difi.

E-læringsmagasinet er juridisk kvalitetssikra av Kristian Brandt, advokat i Advokatfirmaet Hjort DA.

Implementeringsmateriell for opplæringsansvarlig

For å kople innhaldet i kurset til aktuelle problemstillingar og praksis i eiga verksemd, har vi laga ei utrullingspakke for HR og leiarar med guidar og materiell som stør utrullinga i verksemda. Her finn du alt du treng for å gjennomføre opplæring saman med medarbeidarane dine. Les korleis du bruker materialet i rettleiarane under:

Last ned implementeringsmateriell

Prosessrettleiar

Prosessveileder for utrulling for HR.pdf
pdf 1.44 MB
Prosessveileder for utrulling for ledere.docx
docx 549.94 KB

Bordfoldere

Bordfolder1 til Innsyn.pdf
pdf 812.8 KB
Bordfolder2 til Innsyn.pdf
pdf 827.97 KB
Bordfolder3 til Innsyn.pdf
pdf 847.26 KB
Bordfolder4 til Innsyn.pdf
pdf 901.12 KB
Bordfolder5 til Innsyn.pdf
pdf 827.41 KB

Innspillskjema

Innspillsskjema.docx
docx 21.07 KB

Læringsduk

Læringsduk A1 format.pdf
pdf 9.34 MB

Skriv ut 4 A4-sider og lim saman:

Læringsduk A4 case1.pdf
pdf 999.07 KB
Læringsduk A4 case2.pdf
pdf 1.52 MB
Læringsduk A4 case3.pdf
pdf 4.43 MB
Læringsduk A4 case4.pdf
pdf 3.51 MB

Forslag til tekst i e-post

Forslag til epost til HR.docx
docx 30.49 KB
Forslag til epost til ledere.docx
docx 27.74 KB
Forslag til epost til medarbeidere.docx
docx 30.83 KB

Presentasjonar

Presentasjon for medarbeidere.pptx
pptx 2.94 MB
Presentasjon om opplaeringen.pptx
pptx 2.93 MB

Plakatar

Blir skrive ut i A5-format.

Plakat1.pdf
pdf 1.31 MB

Plakat til Innsyn

Plakat2.pdf
pdf 960.49 KB

Plakat til Innsyn

Plakat3.pdf
pdf 961.36 KB

Plakat til Innsyn

Plakat4.pdf
pdf 835.6 KB

Plakat til Innsyn

Plakat5.pdf
pdf 648.28 KB

Plakat til Innsyn