Varsling til offentlige myndigheter

Dette kurset handler om ekstern varsling til offentlige myndigheter. I kurset lærer du hva varsling av kritikkverdige forhold er, hvordan offentlige myndigheter skal håndtere ekstern varsling og hva du som ansatt må være klar over som en potensiell mottaker av varsel.

Innhold

Har du opplevd at arbeidstakere i andre virksomheter har tatt kontakt med deg for å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen sin? Eller har du fått henvendelser om kritikkverdige forhold? Har du i så fall vurdert dette som varsling etter arbeidsmiljøloven?

I dette kurset lærer du om:

 • hva varsling om kritikkverdige forhold er
 • offentlige myndigheters ansvar og rolle som ekstern varslingsmottaker
 • hvordan du som ansatt i en offentlig myndighet skal forholde deg til varsling

Etter å ha gjennomført kurset skal du sitte igjen med en forståelse for:

 • at varsling til offentlige myndigheter er viktig og ønskelig
 • at du som ansatt i en offentlig myndighet kan være en varslingsmottaker (selv om dette ikke er en av dine daglige oppgaver)
 • viktigheten av å ivareta varslere på en god måte og at du kan ha en viktig rolle

Introduksjonsvideo til Varsling til offentlige myndigheter

Denne videoen gir deg en smakebit på kurset.

Fakta om kurset

 • E-læringskurset består av tekstforklaringer, illustrasjoner, animasjonsfilmer, test-deg-selv-oppgaver og oppsummeringer.
 • Kurset gir den beste brukeropplevelsen ved bruk av en stasjonær eller bærbar datamaskin (PC eller Mac).
 • Kurset kan også brukes på mobile enheter, slik som nettbrett eller smarttelefoner. For disse anbefales bruk av nettleserne Chrome eller Safari. For de fleste mobile enheter vil kurset se best ut i liggende format.
 • På PC/Mac bruker man navigasjonssymboler for å gå frem og tilbake i kurset. På mobile enheter sveiper man mot høyre eller venstre.
 • Kurset inneholder lydklipp. For deltakere som ikke har tilgang til lyd, er kurset tekstet. Lyd justeres og skrus av og på ved å bruke lydreguleringen på datamaskinen eller den mobile enheten.
 • Estimert gjennomføringstid er 20–30 minutter.
 • Kurset er utviklet av Arbeidstilsynet.

Bakgrunn

Offentlige myndigheter er varslingsmottakere og har taushetsplikt. For å kunne håndtere ekstern varsling på en god måte må ansatte i offentlige myndigheter ha kunnskap om varsling, være klar over at de kan være en mottaker av varsel og vite hva de skal gjøre når de mottar varsel om kritikkverdige forhold.

Dette kurset er utviklet og kvalitetssikret av Arbeidstilsynet. Det er et av flere opplæringstiltak for å øke kunnskapen og bevisstheten om ekstern varsling blant ansatte i offentlige myndigheter.

Offentlige myndigheter må tilrettelegge for ekstern varsling

Myndigheten du jobber i, skal legge til rette for at arbeidstakere og innleide arbeidstakere (i andre virksomheter) kan varsle dere. Derfor er det utarbeidet retningslinjer som skal sikre at dere som offentlig myndighet mottar og håndterer eksterne varsel i tråd med lovkravene og samfunnets forventninger. Her finner dere retningslinjer, råd og eksempler som legger føringer for hvordan dere skal arbeide med å motta og håndtere eksterne varsel:

Felles retningslinjer for mottak og håndtering av eksterne varsel.pdf
pdf 1.74 MB
Guide for offentlig ansatte - slik veileder du arbeidstakere som varsler.pdf
pdf 235.64 KB
Materiell for gjennomføring av kurset
Tekniske krav for å kunne bruke kurset

 • E-læringskurset fungerer på PC, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML5.
 • Kurset krever pålogging.
 • Alle kursene på Læringsplattformen er gratis å ta i bruk.

For virksomheter med eget LMS 

Arbeidstilsynet tilbyr offentlige virksomheter som ønsker det, å laste opp nettkurset til eget LMS:

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken

Learning Tools Interoperability (LTI)

Virksomheter som ønsker det, kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/11/23082fd1e076be6e16f07bed863a8eed/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
0rxAPv8n7kvGHZdNdUsdojYkAVOAxuEM
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/11/e1e79d829b2da6ff7d08b78c9165bba9/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=11