Snakk om utvikling – medarbeidersamtalen i staten

"Snakk om utvikling" er et e-læringsverktøy som styrker virksomheters evne til å planlegge, gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler. Kurset har egne moduler for toppledelse, ledere, medarbeidere og HR.

Med egne moduler for toppledelse, ledere, medarbeidere og HR, opparbeider hele virksomheten seg en felles forståelse av samtalens formål, struktur og forståelse av sentrale begreper. Dette kan bidra til å gjøre medarbeidersamtalen til et viktig og nyttig verktøy i virksomhets- og kompetansestyring. 

Faglig innhold

Medarbeidersamtalen er både et lederverktøy som bør brukes aktivt i virksomhetsstyring, og et viktig bidrag i den den enkelte medarbeiders oppfølging og utvikling. Verktøyet er interaktivt, og du jobber med din egen forberedelsesprosess mens du gjennomgår programmet og får innsikt og gode råd. Etter ferdig gjennomgang har du ferdig utfylte notater som du kan bruke i egen medarbeidersamtale. 

Dette er Snakk om utvikling

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Med hurtigspor og nye forberedelsesskjemaer

Snakk om utvikling ble lansert i 2012, og tusenvis av ledere og medarbeidere i statlige virksomheter har tatt det i bruk som et verktøy i sine medarbeidersamtaler. Tilbakemeldinger fra brukerne viser at det å ta i bruk et felles verktøy gir medarbeidersamtalene bedre struktur og effekt. I 2016 lanserte Difi et hurtigspor for å imøtekomme brukernes ønske om å benytte Snakk om utvikling til gjentatte og praktiske forberedelser til denne årlige samtalen. I hurtigsporet er mye av opplæringen til medarbeidersamtaler fjernet, og det er dermed blitt et mer tidseffektivt verktøy for konkrete forberedelser for både leder og medarbeidere. Samtidig ble det utviklet nye forberedelsesskjemaer for både leder og medarbeider.  

Fakta om kurset

  • Fire moduler - for toppledelse, ledere, medarbeidere og HR
  • Modulene gjennomgår en felles prosess med tre faser: Forberedelse, gjennomføring og oppfølging
  • Både for grunnleggende opplæring og praktisk forberedelse av medarbeidersamtalen  
  • Fullversjon og hurtigspor (kun praktisk forberedelse) for leder og medarbeidere 
  • Programmet er gratis, og kan brukes uavhengig om du har kompetansestyringssystemer eller ikke.

Innholdet i kurset

Ledermodulen

Som leder får du ekstra mye i dette programmet. Du får støtte til å forberede egen samtale med overordnet og du får støtte til å forberede samtalene med hver enkelt av dine medarbeidere. Vi følger Leo leder i hans forberedelsesfase og ser ved hjelp av filmer hvordan han gjennomfører sine samtaler. Nyttige temaer som statusgjennomgang, forventninger til enhetens leveranser, forventninger til egen lederatferd, utviklingstiltak, forhold ved arbeids- og livssituasjon, trivsel i lederrollen, karriereutvikling, tilbakemelding, innspill til personlig utviklingsplan blir gjennomgått.

Medarbeidermodulen

Her følger vi Ane i hennes forberedelse. Samtidig får du anledning til å tenke gjennom sentrale faglige temaer som er viktig for din egen forberedelse. Nyttige temaer som arbeidsoppgaver, kompetanse, karriereutvikling, mål og planer for enheten blir gjennomgått. Alt det du skriver inn i programmet blir automatisk lagt inn i et eget notat som du kan skrive ut om du ønsker. Ingen kan se det du skriver inn i dette programmet. Det vil bli liggende hos deg, og du velger selv hva du vil bringe med inn i samtalen med din leder.

Toppledermodulen

Toppledelsen får en kort inspirasjonsmodul som har et spesielt uttrykk gjennom film og spørsmål. Det kan være nyttig med en «fasilitator» som faktisk styrer prosessen. Filmene viser hvor viktig det er med lederforankring når det gjelder strategisk kompetansestyring av din virksomhet, og denne modulen kan du rett og slett kjøre i et ledermøte. Snurre film, stoppe opp og diskuter!

HR-modulen

I denne modulen følger vi HR-medarbeider Anitha i hennes jobbhverdag, og hvordan hun har vært en støttespiller for toppledelsen der hun jobber. Temaer som utvikling og talent, bruk av kompetanse på tvers er tema som berøres her. I tillegg er skjemaer og maler brukt i programmet presentert som en hjelp og inspirasjon.

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Kurset kan som hovedregel ikke spilles av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger som f.eks. å ta kurset utenom jobbnettverket. 

For virksomheter med eget LMS 

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS. 

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken

Learning Tools Interoperability (LTI) 

Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/29/e9d17cc28164acb6aea293d35b61bf20/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
cYX8FzvZBGqPZ5bSba1JZjU0MYpeiBB2
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/29/8e4277cd09e7ff8785f2b55a9192e7e4/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=29