Snakk om utvikling – medarbeidersamtalen i staten

Kommentarer

Jeg synes kurset var veldig bra for meg, det var mye nyttig i dette kurset som jeg ikke hadde tenkt på.

Kan anbefales til alle ansatte i alle virksomheter som forberedelse til medarbeidersamtale (mas).

Ta noe mer høyde for at ikke alle statsansatte jobber på en kontorarbeidsplass

Dette var kjedelig..