Mangfoldsrekruttering

Hvordan sikrer du at din rekrutteringsprosess er åpen for mangfold og hjelper deg til å se de relevante kvalifikasjonene hos kandidatene? Dette er et kort og praktisk e-læringskurs i mangfoldsrekruttering som gir ledere med personalansvar nye perspektiver, nyttig innsikt og verktøy for å rekruttere mangfoldig.

Mangfoldsrekruttering – et lederansvar

Som leder er en av de viktigste oppgavene du gjør å vurdere behovet for kompetanse og rekruttere nye medarbeidere. Utfordringen er at vi har en tendens til å rekruttere personer som er lik oss selv. Konsekvensen av det kan være at du i en rekrutteringsprosess overser kandidater med rett kompetanse. Mangfoldsrekruttering handler om at du skal forbedre og utvikle rutiner i rekrutteringsprosessen, slik at du i større grad verdsetter, inkluderer og rekrutterer mangfold.  En god rekrutteringsprosess handler om å jobbe strukturert, at du holder deg til kvalifikasjonskravene du har satt, bruker varierte seleksjonsmetoder, og ikke lar ubevisste holdninger og stereotypier påvirke rekrutteringen. 

E-læringskurset i mangfoldsrekruttering skal gi deg som leder grunnleggende kunnskap om rekrutteringsprosessen og konkrete verktøy til hvordan du kan rekruttere mangfoldig. Enten du er en ny eller erfaren leder vil kurset gi deg nye perspektiver til hvordan du unngår å velge bort kvalifiserte kandidater, hva en god rekrutteringsprosess innebærer og hvilke grep du som leder kan ta for at du til slutt rekrutterer den best kvalifiserte kandidaten.

Introduksjonsvideo til Mangfoldsrekruttering

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Kursets innhold – dette får du

E-læringskurset tar deg gjennom en rekrutteringsprosess og består av fem moduler:

 • Forstå verdien av mangfold – er du bevisst på hvilken verdi mangfold har for deg som leder, din enhet og virksomhet? 
 • Legg grunnlaget – hvordan bruker du handlingsrommet ditt i jobbanalysen og definerer krav som åpner for mangfold? Hvilke kompetansekrav skal prioriteres i den aktuelle stillingen? 
 • Formidle smart – hvordan formidler du mangfold i utlysningsteksten? Beskriver du kravene for stillingen slik at du sikrer en bred og mangfoldig søkermasse med relevant kompetanse? 
 • Vurder systematisk – hvordan vurderer du kandidatenes kvalifikasjoner i forhold til kompetansebehovene du har lyst ut? Bruker du varierte seleksjonsmetoder i vurderingen? 
 • Velg den rette – hvordan sikrer du at du er tro mot dataene fra seleksjonsmetodene i din beslutning? Er du sikker på at kandidaten du mener passer best inn og du kanskje likte best er den kandidaten som er best kvalifisert for stillingen?
Kurset tar deg gjennom de fem stegene i rekrutteringsprosessen
Kurset tar deg gjennom de fem stegene i rekrutteringsprosessen.

Fakta om kurset

De ulike delene i kurset tar utgangspunkt i konkrete utfordringer knyttet til ulike faser i en rekrutteringsprosess. Du får muligheten til å utforske ulike handlingsvalg og får tilbakemeldinger på valgene du tar. Underveis utfordres du til å legge inn dine refleksjoner. Avslutningsvis oppsummeres læringspunktene fra kurset i en oversikt som kobles sammen med dine erfaringer og refleksjoner i et jobbstøtteverktøy som du kan hente ut og bruke i din lederhverdag. Slik bygger du bro mellom det du nettopp har lært og egen hverdag.

Kurset tar ca. 40 minutter å gjennomføre, og inngår i «Lederpakken», som er en serie med korte og praktiske kurs for ledere i offentlig sektor.

Tilleggsmateriell

For å omsette det du har lært i kurset til praksis, kan du bruke tilleggsmateriellet som er utviklet til bruk i egne rekrutteringsprosesser:  

Jobbanalyse mangfoldsrekruttering.docx
docx 881.36 KB
Refleksjonskort mangfoldsrekruttering.pdf
pdf 1.37 MB
Intervjuguide for førstegangsintervju.docx
docx 1.01 MB
Intervjuguide for andregangsintervju.docx
docx 1.01 MB

Andre relevante maler

Kommunal- og distriksdepartementet har i 2023 utarbeidet nye maler for personalreglement, og endret og justert maler for ansettelse og opphør av tjeneste.

Opplæringsfilm: Unngå de fem typiske fallgruvene under intervju - rekrutter mer mangfoldig

I denne opplæringsfilmen får du tips om hvordan du kan unngå de fem typiske fallgruvene under intervju.
Om utviklingen av kurset

Våre samarbeidspartnere

E-læringskurset er finansiert med tarifavsatte kompetansemidler 2018-2020. Representanter fra LO Stat, Unio, YS og Akademikerne har vært involvert i prosjektet.

I utviklingen av kurset har vi fått faglige råd, kunnskap om praksis og behovsinnsikt fra referansegruppen knyttet til prosjektet. Referansegruppen har bestått av ledere, HR-ansatte og representanter fra interesseorganisasjoner fra ti ulike statlige og private virksomheter for å få innsikt i brukerbehovet fra alle involverte i en rekrutteringsprosess.

Kurset er produsert i samarbeid med leverandør Mediafarm.

Referanseliste

E-læringskurset i mangfoldsrekruttering bygger på anerkjent teori og praktiske erfaringer med rekruttering og mangfold. Et utdrag av våre kilder:

 • Brenna, Loveleen (2018). Mangfoldsledelse. 
 • Iversen, Ole (2016). Rekrutterings- og intervjuteknikk. 
 • Skorstad, Espen (2018). Rett person på rett plass. 
 • Forskningsrapporter fra Fafo.
Navigasjon og tekniske krav for å bruke kurset
 • Kurset krever pålogging
 • Første gang du tar kurset må det gjennomføres i kronologisk rekkefølge. Deretter kan du navigere fritt i menyen.
 • Dersom du avbryter kurset underveis, vil du bli spurt om å fortsette der du sist avsluttet når du starter kurset neste gang.
 • Kurset er optimalisert for PC, men fungerer også på alle mobile enheter med nettleser som støtter HTML5.
 • Kurset inneholder en del videomateriale. For best mulig brukeropplevelse, bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille på tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger, som f.eks. å ta kurset utenom jobbnettverket.

For virksomheter med eget LMS 

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS. 

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken

Learning Tools Interoperability (LTI) 

Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapselhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/39/fa6356983c1351e77f1a1d1e8b9636ec/cartridge.xml
Hemmelig strengYdRZl6pvFU2nVoQdbV97etFrQ4Lus7Vv
ForbrukernøkkelDIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/39/4d35ff2a0d354e82140c00821d575c74/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=39