Mangfoldsrekruttering

Kommentarer

Ok kurs

Oversiktlig innhold og god kommunikasjon underveis. Akkurat passe lange sekvenser.

Kurset går gjennom aktuell tematikk i rekruteringsprosessen. Kurset hjelper en i forstå både at mangfold er et krav, i forhold til at en skal vurdere også dem med hull i CV, med funksjonsnedsettelse eller invandrerbakgrunn. Kurset er stort sett bygget opp av en serie med videoer og har kun noen egenvurderinger knyttet til noen konkrete spørsmål, det er altså lite til ingen praktisk oppgavemetodikk for å sikre læringsnivå. I praksis er dette noe som kunne vært fomidlet som en film på youtube like godt som her, faktisk ble oppstykkingen i mindre videoer noe rar til tider.

Praktisk. Minner oss på mye som vi egentlig skal kunne - og det er nyttig i blant.

Veldig nyttig, tar ca 2,5 timer men vel verdt det! Ser hele tiden underveis hvor langt man er i kurset som gjør det motiverende å forsette. Faglig sterkt kurs!

Videoer som poengterer det viktigste.