Kompetanseledelse

For å lykkes som leder i et arbeidsliv med høy endringstakt, er det avgjørende å sikre at du har den kompetansen din enhet trenger for å løse enhetens oppdrag og levere gode resultater – både i dag og fremover. Dette er et kort og praktisk e-læringskurs i kompetanseledelse som vil gi deg nyttig innsikt og verktøy du trenger.

Kompetanseledelse er et lederansvar

Kompetanseledelse handler om mye mer enn hvilke medarbeidere som får delta på hvilke kurs og hvordan du som leder fordeler «potten» du har til rådighet på ditt kompetansebudsjett. Det handler om å la overordnede føringer være styrende for enhetens nødvendige utvikling, det handler om å ha oversikt over kompetansebeholdningen, vite hva som motiverer den enkelte, og stille krav og gi tilbakemelding. Kompetanseledelse er god hverdagsledelse – summen av alt du gjør som bidrar til utvikling av dine medarbeidere og din enhet. Men for å sikre at dere har kapasitet til å løse dagens og morgendagens oppdrag må du ta styring.

Ved hjelp av dette kurset kan du bli mer bevisst hvordan kompetanseutvikling og kompetansedreining faktisk skjer. Du vil oppdage nye og flere muligheter, og bli mer oppmerksom på hva ulike medarbeidere og ulike aktiviteter og tiltak krever av deg som leder. Slik kan du legge en strategi for hvordan du vil utøve god kompetanseledelse.

Introduksjonsvideo til Kompetanseledelse

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Kursets innhold – dette får du

E-læringskurset består av fem deler. Hver av disse er en viktig ingrediens i god kompetanseledelse.

  • Sett retning –hvordan påvirker virksomhetens overordnede føringer utviklingen av din enhet? Har du og dine medarbeidere et felles bilde av hvor dere skal og hva dere trenger?  
  • Forstå kompetanse – hvordan skaffe deg oversikt og innsikt i hvilken kompetanse enheten har og trenger? Hvordan snakker du om kompetanse, hvilke begreper bruker du?
  • Finn kompetansen – vet du hvordan du skal lete etter «gullet» i dine medarbeidere? Hvordan sikre at du både oppdager og utnytte kompetansen som ikke er synlig i den enkeltes CV og det potensialet som ligger i dine medarbeidere?
  • Se mulighetene – utnytter du det spekteret av muligheter som finnes? Er du bevisst hvilke aktiviteter, tiltak og arenaer som kan bidra til nødvendig kompetanseutvikling for dine ulike medarbeidere?
  • Ta styring – hvordan sikre at den kompetanseutviklingen som faktisk skjer synliggjøres og utnyttes? Hvordan følger du opp som leder, både gjennom dine handlinger og holdninger? Hvordan ta styring?
Kurset tar deg gjennom de fem stegene for god kompetanseledelse

Fakta om kurset

De ulike delene i kurset tar utgangspunkt i konkrete utfordringer og du får muligheten til å utforske ulike handlingsvalg. Gjennom tilbakemeldinger blir du bevisst på både teori og praksis, utformet som faglige råd, verktøy og metoder. Underveis utfordres du til å oversette og legge inn dine refleksjoner. Avslutningsvis oppsummeres læringspunktene fra kurset i en oversikt som kobles sammen med dine egne erfaringer og refleksjoner i et jobbstøtteverktøy som du kan hente ut og bruke i din lederhverdag. Slik brygger du bro mellom e-læring og egen hverdag.

Kurset tar ca. 30 minutter å gjennomføre, og inngår i «Lederpakken»» - som er en serie med korte og praktiske kurs for ledere i offentlig sektor under temaene endring og omstilling.

Om utviklingen av kurset

Våre samarbeidspartnere

Kurset er produsert i samarbeid med leverandør MediaFarm og Blå – Mediamentor.

Olav Johansen, høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania på Institutt for ledelse og organisasjon har vært faglig sparringspartner, men Difi er selv faglig ansvarlig for kursinnholdet.

Vi utvikler alle våre e-læringskurs i tett samarbeid med brukerne i målgruppen. I utviklingen av dette kurset knyttet vi til oss en referansegruppe bestående av seks mellomledere fra ulike virksomheter og nivåer i offentlig sektor.  

Referanseliste

Kurset i kompetanseledelse bygger på anerkjent teori og praktiske erfaringer med kompetanseutvikling, kompetansestyring og kompetanseledelse. Her er noen av kildene vi har anvendt i kurset: 

Johansen, Olav (2017). HR og personalledelse

Lai, Linda (2013). Strategisk kompetanseledelse

Navigasjon og tekniske krav for å bruke kurset
  • Kurset krever pålogging.
  • Første gangen du tar  kurset må det gjennomføres i kronologisk rekkefølge. Deretter kan du navigere fritt i menyen. 
  • Dersom du avbryter kurset underveis, vil du bli spurt om å fortsette der du sist avsluttet når du starter kurset neste gang.
  • Kurset fungerer på PC og alle mobile enheter med nettleser som støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 og nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari.
  • Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger, som f.eks. å ta kurset hjemmefra.

Virksomheter med eget LMS

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS. 

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken

Learning Tools Interoperability (LTI) 

Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/14/890238d555989d9c453d445b35bfeb24/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
V3sSdOt39ZSn8zmafZgS74xPrrvLXe81
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/14/0417c21c2dbc5e7f18e7a3a11a3d23e6/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=14