Kompetanseledelse

Kommentarer

Kurset var veldig nyttig for meg særlig fordi vi nå jobber med en ny strategi i vår virksomhet. Gode verktøy for å omsette strategi til kompetanseutviklingsplan

Fantastisk kurs med godt faglig innhold og konkrete eksempler.

Konkret og fin introduksjon til temaet

Kurset er konkret og gir systematisk oversikt over verktøy å bruke i kompetanseutvikling på enheten.

Et nyttig kurs for bedrifter i omstilling, eller rett og slett for å hente ut mer av den enkelte medarbeiders kompetanse på en god og støttende måte.

kjempe lærerikt, med god veiledning

Enkelt med gav en god oversigt

Kurset gir en god introduksjon til emnet, samt setter igang den nødvendige refleksjon for videre utvikling.

Kurset er enkelt å gjennomføre og gir inspirasjon til refleksjon

OK kurs, men kunne gått litt mer i dybden