Innføringskurs om individuell plan og koordinator

Personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester skal få tilbud om individuell plan og koordinator. Lurer du på hva rollen som koordinator innebærer, eller hvordan en bør arbeide med individuell plan? I dette nettkurset får du innføring i lover og regler som ligger til grunn for koordinering og helhetlig oppfølging, og en praktisk tilnærming til individuell plan og koordinatorrollen.

Kurset er rettet mot nye eller erfarne koordinatorer, ledere i kommune eller helseforetak og ansatte i koordinerende enhet. I tillegg kan tjenestemottakere og pårørende ha nytte av kurset.

Fakta om kurset

 • Kurset er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med representanter fra kommuner, helseforetak og brukerorganisasjoner. Målgruppen er ansatte i kommuner og helseforetak, men kurset er åpent for alle.
 • Kurset består av tre moduler og kan gjennomføres sammenhengende eller hver for seg.
  • Modul 1: Introduksjon til koordinatorrollen og individuell plan
  • Modul 2: Koordinatorrollen og individuell plan i praksis
  • Modul 3: Møteledelse
 • Det tar omtrent 120 minutter å gjennomføre kurset
 • Kurset inneholder lydklipp både innledningsvis og avslutningsvis i modulene.
 • Kurset består av teori og ulike oppgaver. Oppgavene er ikke ment som en test, men skal inspirere til å diskutere eller tenke gjennom forskjellige problemstillinger
 • Kurset kan gjennomføres individuelt eller i grupper
 • Kurset kan inngå i et større opplæringsprogram. Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak har ansvar for opplæring av koordinatorer. Dette kurset kan inngå som et supplement i opplæringen
 • Etter kurset er gjennomført kan det brukes som et oppslagsverk

Informasjonsfilm om "Koordinator og individuell plan"

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.
Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Kurset fungerer på nettlesere av nyere dato som støtter HTML 5.Skal du ta kurset på mobil anbefales det å bruke fullskjerms-visning.

Kurset kan som hovedregel ikke spilles av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger som f.eks. å ta kurset utenfor jobbnettverket.

Kurset krevet pålogging.