Innføringskurs om individuell plan og koordinator

Kommentarer

Bra kurs som jeg anbefaler

Veldig nyttig kurs. Når men ta det nøye , så ta kurset mye lengre enn to timer!

Veldig lærerikt kurs som har gode eksempler, problemstillinger, og oppgaver.

Altfor langt kurs med svært mye repetisjon. Kurset tar mye lengre enn 2 timer. Det er ikke alltid man får fortsette der man slapp sist, og må da trykke seg fram til der man var.

Dette kurset er utrolig lærerikt

Veldig informativt og oversiktlig kurs. Gir et tydelig innblikk i de forskjellige roller.

Fint kurs

Bruker dette kurset til opplæring av nye koordinatorer

Godt formulert innhold og form på kurset. Gir utfyllende og god informasjon om IP og koordinatorrollen.

Informativt kurs som hadde stor nytte for meg. Lett å følge med, og flott med "oppgaver" inni mellom.