Innføringskurs om individuell plan og koordinator

Kommentarer

Veldig informativt og oversiktlig kurs. Gir et tydelig innblikk i de forskjellige roller.

Fint kurs

Bruker dette kurset til opplæring av nye koordinatorer

Godt formulert innhold og form på kurset. Gir utfyllende og god informasjon om IP og koordinatorrollen.

Informativt kurs som hadde stor nytte for meg. Lett å følge med, og flott med "oppgaver" inni mellom.

Synes det var enkelt forklart, skrevet og lett å forstå. Fine eksempler , men kan delta med knappene og fine situasjoner man kan gjenkjenne seg i :)

Bra kurs og oversiktelig!

fint med meir video og muntlig.

Veldig nyttig og flott at vi kan bruke det som oppslagsverk i ettertid.

Et lite og lettforståelig kurs