Endringsledelse

I dagens arbeidsliv gjennomfører vi store og små endringer hele tiden. Endringsledelse er et kort og praktisk kurs for ledere i offentlig sektor, som byr på de verktøyene du trenger for å lykkes med endringsarbeid.

Mellomlederen - en nøkkel til gode endringsprosesser

Ledere, og særlig mellomledere, har et særskilt ansvar i å lykkes med gjennomføringen av besluttede endringer. I dette e-læringskurset kommer du til kjenne deg igjen i typiske utfordringer i endringsprosesser. Kurset gir nyttig innsikt og praktiske verktøy som du kan ta i bruk i din lederhverdag. Underveis oppfordres du til å tenke gjennom hva du synes er krevende, og bestemme deg for hva du skal gjøre. Oppfølgingspunkter og egne refleksjoner legges inn i et praktisk jobbstøtteverktøy, og slik bygger du en bro mellom e-læringskurs og lederhverdag.

Introduksjonsvideo til Endringsledelse

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Faglig innhold

Endringsprosesser har ikke alltid en start eller slutt, men pågår kontinuerlig. Hva er det da som egentlig skiller endringsledelse fra «vanlig» ledelse? Kanskje ikke så mye, men forskning viser imidlertid at mellomledere har en helt sentral rolle i hvorvidt gjennomføringen av endringer går smidig eller blir utfordrende.

Mellomledere omtales gjerne som «mellom barken og veden». De skal konkretisere beslutninger som komme ovenfra, oversette «det store hvorfor» og håndtere motstridende interesser. Dette krever at de må ta eierskap og synliggjøre hva endringen skal bidra til. Det er avgjørende å få med seg «folka sine», involvere medarbeiderne og finne den gode balansen mellom stabilitet og utvikling i prosessen. Det forutsetter en evne til å jobbe med både motstand og motivasjon, og gjøre noen grep for å forberede seg på det uforutsigbare og endringene som kommer.

Formål og målgruppe

Kurset gir viktig innsikt i lederens ansvar, oppgaver og muligheter i enhver endringsprosess, uansett om resultatet er en større omstilling eller en mindre justering i måten man jobber på. Formålet er å bygge handlingskompetanse, som betyr å dyktiggjøre ledere på både hva de skal og bør gjøre - og hvordan de faktisk gjør det.

Kurset vil være særlig relevant for deg som er mellomleder, men også interessant for alle som jobber med endring og utvikling. Det passer både om du står ovenfor, midt i eller akkurat har gjennomført en endringsprosess. Dersom dere er flere ledere i samme virksomhet som tar kurset sammen, inviterer kurset til å ta nyttige diskusjoner om hva som skal kjennetegne god endringsledelse i deres virksomhet.

Fakta om kurset

Kurset består av fem deler:
Ta eierskap - Fortell hvorfor - Finn balansen - Snu motstand - Vær beredt

De ulike delene i kurset tar utgangspunkt i konkrete utfordringer og du får muligheten til å utforske ulike handlingsvalg. Gjennom tilbakemeldinger blir du bevisst på både teori og praksis, utformet som faglige råd, verktøy og metoder. Avslutningsvis oppsummeres læringspunktene fra kurset i en oversikt som kobles sammen med dine egne erfaringer og refleksjoner i et jobbstøtteverktøy som du kan hente ut og bruke i din lederhverdag.

Kurset tar ca. 30 minutter å gjennomføre. Det inngår i «Lederpakken», som er en serie med korte og praktiske kurs for ledere i offentlig sektor under temaene endring og omstilling.

Om utviklingen av kurset

Våre samarbeidspartnere

Kurset er produsert i samarbeid med leverandørene MediaFarm og Blå – Mediamentor.

Difi er faglig ansvarlig for det faglige kursinnholdet. Tom Karp, professor ved Høyskolen Kristiania på Institutt for ledelse og organisasjon har vært faglig sparringspartner.

Vi utvikler alle våre e-læringskurs i tett samarbeid med brukerne i målgruppen. I utviklingen av dette kurset knyttet vi til oss en referansegruppe bestående av syv mellomledere fra ulike virksomheter og nivåer i offentlig sektor.

Referanseliste

Endringsledelse er et fagfelt med mange teoretiske tilnærminger. Kurset i endringsledelse bygger på anerkjent teori og praktiske erfaringer med endringsarbeid i forvaltningen. Under finner du en liste over sentrale kilder: 

Balougun, J. (2003). From blaming the Middle to Harnessing Its Potential. British Journal of Management (14), 69-83.

Bushe, G. R. (2012). Klart lederskap – effektivt samarbeid og robust partnerskap på jobben. Bergen: Fagbokforlaget

Haueng, A. C. og Stensaker, I. (2016). Omstilling – Den uforutsigbare gjennomføringsfasen. Bergen: Fagbokforlaget

Navigasjon og tekniske krav
  • Kurset krever pålogging.
  • Første gangen du tar  kurset må det gjennomføres i kronologisk rekkefølge. Deretter kan du navigere fritt i menyen. 
  • Dersom du avbryter kurset underveis, vil du bli spurt om å fortsette der du sist avsluttet når du starter kurset neste gang.
  • Kurset fungerer på PC og alle mobile enheter med nettleser som støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 9 og nyere, Opera, Google Chrome og Apple Safari.
  • Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger, som f.eks. å ta kurset hjemmefra.

For virksomheter med eget LMS

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS. 

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken

Learning Tools Interoperability (LTI) 

Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/8/28e53082c874d44fe8eb444509922da8/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
HNocWZyaQEBaEhLZmRYDVRfsn5ExL0mP
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/8/554d60e9903d11ad4850539d9117606c/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=8