Endringsledelse

Kommentarer

Veldig konkrete verktøy for hvordan man som leder systematisk kan arbeide med endringer. VEldig fornøyd med kurset

Ble avbrutt en gang da nettet falt ut, og måtte begynne på nytt. Ellers veldig bra.

Nyttig og presis.

lærerikt

Interessant

Her var det mange nyttige tips å hente. Jeg likte spesielt godt innspill til hvordan man kan snu motstand til engasjement.

Bra kurs med mange nyttige poenger å ta med seg videre.

Nyttig kurs for å få innsikt i hvordan drive endringer i organisasjonen

Nyttig og praktisk

Moduloppbygging og refleksjonsspørsmålene gjorde at den nye kunnskapen vil sitte lenge.