Begrip begrepene! – et innføringskurs i terminologi- og begrepsarbeid

Jobber du med begrepsbeskrivelser, eller skal du lage norske fagtermer? Da kan du ha nytte av dette innføringskurset. Kurset er for deg som lager definisjoner og begrepsbeskrivelser for eksempel i forbindelse med digitalisering og datadeling, og for deg som trenger å lage norske fagtermer og utvikle fagspråket.

Fakta om kurset

  • Kurset er utviklet av Språkrådet i samarbeid med Digitaliseringsdirektoratet.
  • Målgruppa er ansatte i offentlig sektor og universitets- og høgskolesektoren, men kurset er åpent for alle interesserte.
  • Kurset gir en enkel innføring i begrepsanalyse, definisjonsskriving, termdanning og termvalg.
  • Kurset består av fem deler, og det inneholder animasjonsfilmer, tekstforklaringer, illustrasjoner og øvelser. Animasjonsfilmene inneholder tale. All tale er tekstet.
  • Det tar ca. 45 minutter å gjennomføre hele kurset.

Introduksjonsvideo til Begrip begrepene!

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Faglig innhold

«Begrip begrepene!» er et innføringskurs i terminologi- og begrepsarbeid. I kurset møter du en instruktør, Termlosen, som gir råd og veiledning underveis. I tillegg møter du Stian og Camilla, som viser eksempler fra sine arbeidsplasser.

Du lærer å analysere begreper, skrive definisjoner og velge eller lage gode termer, og du får oppgaver underveis, slik at du kan trene på det du har lært.

I den siste delen av kurset får du vite litt om hvordan du kan organisere arbeid med begreper og terminologi.

Kurset inneholder også en side med lenker til andre ressurser.

Delene i kurset

  • Introduksjon
  • Begrepsanalyse
  • Definisjonsskriving
  • Termdanning og termvalg
  • Prosess
Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Kurset fungerer på PC og alle mobile enheter med nettleser som støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer versjon 11 og Edge, Opera, Google Chrome og Apple Safari.

Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger som f.eks. å ta kurset hjemmefra. 

Kurset krever pålogging.

For virksomheter med eget LMS 

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS. 

Inngå avtale og last ned ZIP-fil inn her

LTI-tilgang

Alle virksomheter som ønsker det, kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/36/85191b21cbfeb1abd3fdd75c4273bbef/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
8XUPXK0JCNOAYWHbvLjwx8qGQdNGxUSf
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/36/a9fba058ac516e9a4fe836579248bbeb/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=36