Begrip begrepene! – et innføringskurs i terminologi- og begrepsarbeid

Kommentarer

Veldig artig - og avklarende! Nå skjønner jeg også hva det er ved definisjoner andre har laget som skurrer innimellom... og skal gjøre mitt beste for å unngå de vanligste feilene😊

Kurset gir ellers god innføring i tematikken, men har en overvekt på teori og litt lite og varierte oppgaver underveis. En forstår hva begrepsarbeid handler om og en har et godt grunnlag i å kunne bidra til slikt arbeid og med litt øvelse også lede slikt arbeid selv etter kurset. Kurset er ikke universelt utformet og det er noen oppgaver som ikke virker helt ferdig utformet, feks introduseres "melk" i en oppgave uten at "melk" var en del av modellen en er blitt kjent med fra før.

Beste e-læringskurset hittil

Svært nyttig for alle som arbeider med språk (og det gjør jo de fleste av oss?).

Flott innføring. Gir en bedre basis når begrep skal defineres. Brukte mere enn 45 minutter.

Tydlig och kul!