Arbeidsgiverrollen og medbestemmelse i omstilling

Lurer du på hvilke saker det skal samarbeides om, hvordan du organiserer partsamarbeidet i din virksomhet, og hvordan omstillinger skal gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og medarbeidere? I dette kurset svarer vi på dette med hovedfokus på arbeidstakernes medbestemmelsesrett.

Gjennom kursets seks kapitler vil du få tydeliggjort hva som er din rolle, og ditt handlingsrom som leder. Du vil få en god oversikt over regelverk du må kjenne til, partssamarbeidet og hvordan det er organisert, og ulike roller og ansvarsområder i virksomheten.

For å få utøve god ledelse på alle nivåer av virksomheten er det viktig å ha tilstrekkelig kjennskap til rammene du kan handle innenfor, enten du er den som tar de overordnede beslutningene eller er den som skal gjennomføre disse på et lavere nivå i virksomheten. Målet er å få kjennskap til hvilke saker som krever medbestemmelse og hvordan man skal involvere ansatte og tillitsvalgte. Kurset har også fokus på samarbeid i omstillingssituasjoner, og vil også ta for seg noen praktiske situasjoner og verktøy i denne sammenhengen.

Kurset er utarbeidet for statlige ledere med personalansvar, men også tillitsvalgte og HR medarbeidere kan ha nytte av å ta dette, gjerne i fellesskap.

Introduksjonsvideo til Arbeidsgiverrollen og medbestemmelse i omstilling

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Om kurset

Kurset er laget for å kunne tas i en sammenheng på ca 30 minutter. Eller du kan velge og ta det enkeltvis i hver av de seks kapitlene i rekkefølgen som passer deg.

De seks kapitlene i kurset er:

 1. Partssamarbeid og arbeidsgiverrollen
 2. Roller og ansvar i medbestemmelse og partssamarbeidet
 3. Leders styringsrett og handlingsrom
 4. Omstilling
 5. Hvordan kommunisere og involvere som mellomleder
 6. Gjennomføring av de tiltak som er besluttet

Kurset har også en egen del med ekstramateriale hvor du får tilgang til dilemmatreninger og fordypning i fagstoffet anvendt i kurset.

Navigasjon og tekniske krav for å bruke kurset
 • Kurset krever pålogging.
 • Dersom du avbryter kurset underveis, kan du fortsette der du avsluttet når du starter kurset neste gang.
 • Kurset fungerer på PC og alle mobile enheter med nettleser som støtter HTML5. 
 • For bedre brukeropplevelse anbefales det å klikke på ''fullskjerm'' etter å ha startet kurset.
 • Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger, som f.eks. å ta kurset utenfor jobbnettverket.


For virksomheter med eget LMS

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS.

Inngå avtale og last ned scormpakken