Arbeidsgiverrollen og medbestemmelse i omstilling

Kommentarer

syns kurser gav meg en godt forklart sammen setting av forskjellige senarioer som kan forekomme på en arbeidsplass som leder. føler jeg lærte nye teknikker og tenkemåter når det gjelder samarbeid mellom mellom leder, leder og kolleager.