Veileder til mentorprogram for ledere

I denne rettleiaren finn du alt du treng for å setje i gang eit mentorprogram i eiga verksemd. Du får råd om korleis førebu eit mentorprogram, rekruttere deltakarar, korleis gjennomføre og til slutt korleis evaluere. Rettleiaren kan brukast av små og store verksemder, og er retta mot deg som skal setje i gang eit mentorprogram.

Rettleiaren består av 15 malar. Bruk dei malane som passar behova i verksemda di, og juster der det er naudsynt.

Fakta om rettleiaren

  • Alle kan bruke rettleiaren.
  • Rettleiaren krev pålogging.
  • Rettleiaren eignar seg godt som oppslagsverk. 
  • Avtalane er utarbeidde for offentleg sektor. Dagens versjonar av avtalane er utarbeidde av Difi med innspel frå både kunde- og leverandørsida, og er forsøkt balansert på best mogleg måte.

Kva gir det å vere mentor?

I filmen under kan du sjå Peter Møller (avdelingsdirektør i Brønnøysundregistrene), Bjørn Erik Thon (direktør i Datatilsynet) og Kristin Berge (departementsråd i Kulturdepartementet) dele røynsler om korleis dei nyttar mentorsamtaler til å hjelpe andre reflektere over eiga leiarskap.

Denne videoen gir deg ein liten smakebit på kurset.
Tekniske krav for å bruke kurset

Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefonar som har ein nettlesar av nyare dato slik at han stør HTML5. Døme på nettlesarar er Microsoft Internet Explorer versjon 9 og nyare, Opera, Google Chrome og Apple Safari.

Verksemder med eige LMS

Verksemder med LMS som støtter LTI, kan opprette ein LTI-forbindelse til kurset. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/16/951ab8193e98f5aa52e8282090004b29/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
GDs6Gb2pO2s6Vi8rCyii6z3twmRDlEME
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/16/fa8935ce7bb53897353ddf794cbcbc0a/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=16