Livssykluskostnader for bygg og anlegg (LCC)

Dette er ei pakke med tre e-læringskurs som handlar om livssykluskostnader for bygg og anlegg (LCC). Kursa gjev forståing av kva LCC består av, kva levetid og alternativsvurderingar er, og gjev praktiske døme på LCC. Kurset eignar seg for tilsette som jobbar med anskaffingar innan bygg og anlegg

Kurs 1: Innføring i LCC

Dette kurset gjev ei innføring i livssykluskostnader. Innføringa er meint å gje eit omgrepsapparat slik at kursdeltakarane kan forstå og diskutere kva LCC består av. Du treng ikkje ha nokon førekunnskap for å ta kurset.

Kurs 2: Meir om LCC

Dette kurset gjev deg ei kort teoretisk innføring i kva levetider og alternativsvurderingar er.

 Kurs 3: Praktiske døme på LCC

Dette kurset byggjer på dei to føregåande. Her dreg vi deg litt meir i djupna, og du får sjå litt korleis ulike val av alternativ kan slå ut på livssykluskostnaden.

   

Om kursa

Alle kan bruke kursa gratis. Du må logge inn.

Kursa passar for alle som vil ha ein rask gjennomgang av kva LCC er, kva du kan oppnå med å bruke LCC, og korleis dette slår ut på kostnadene.

Kursa gjev ein introduksjon til LCC i bygg, berekna for alle med interesse for temaet. Du treng ingen forkunnskapar i LCC, men det er ein fordel at du kan litt om byggjeteknikk.

Målgrupper

Målgruppe for Difi sitt opplæringsmateriell i LCC er:

  • eigedomssjefar
  • vedlikehalds- og driftsleiarar
  • offentleg tilsette prosjektleiarar
  • eigedomsforvaltarar
  • byggherrar
  • leverandørar av varer og tenester til offentlege bygg, anlegg og eigedomar
  • studentar i utdanningsløp som er relevant for stillingar nemnde i punkta over
Tekniske krav for å bruke kursene
  • Kursene fungerer på PC og alle mobile enheter med nettleser som støtter HTML5. 
  • Kursene krever pålogging.

For virksomheter med eget LMS med LTI-funksjonalitet

Virksomheter som ønsker det, kan opprette en LTI-forbindelse mellom kursene og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaene under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/33/e8b0c76ac952cf8a22ecc2ea511afc6c/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
yG8gufXyWTCV5fg2gVsDAYECfmfb43Jh
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/33/73e578f40e89c1c208754b2ceb7e64d2/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=33
Kurs 1, Innføring i LCC
URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/32/f00e442c4fc0f435461d30ec03304031/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)

3HrqIjnkPI3zHNHx6rDSgXKiZEO2NC8G
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/32/cdba39b6c02b6ad5f08f91d0a412eac8/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=32
Kurs 2, Meir om LCC
URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/6/a6d6add94088b5a553c845c2ad06427a/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)

rWnPXPO6OI0uQUAEgv4zeCbRzxTX8BDK
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/6/fee5e3e340a9b8d337f545c055bb52d1/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=6
Kurs 3, Praktisk døme på LCC