La Stå! Digital veileder for utvikling av kompetansetiltak

Verktøyet «La Stå» er ein digital rettleiar for alle som jobbar med formidlings- og opplæringsverksemd i forvaltninga. Rettleiaren kan brukast til mykje og kan brukast om du planlegg eit kurs, skal skrive ein rettleiar eller lage eit stort opplæringsprogram.

«La Stå» gjev deg eit overblikk over alle relevante faktorar i planlegginga av opplæringstiltaket ditt. Med utgangspunkt i «den didaktiske relasjonsmodellen» skal du lære å planleggje opplæringstiltaket systematisk og heilskapleg:

  • Kva skal lærast?
  • Kvifor og korleis skal det lærast?
  • Kven skal gjere kva?

Du jobbar aktivt i rettleiaren ved å navigere deg rundt i verktøyet, jobbe med oppgåver og skrive eigne skildringar av opplæringstiltaket ditt. Notata dine blir lagra automatisk i «notatblokka». Denne har du høve til å skrive ut på papir eller som PDF, og bruke som ei skildring av opplæringstiltaket ditt.

Last ned hele veilederen

La Stå veileder.pdf
pdf 341.12 KB
Tekniske krav for å kunne bruke kurset
  • Kurset fungerer på PC og alle mobile enheter med nettleser som støtter HTML5. 
  • Kurset krever pålogging.

For virksomheter med eget LMS 

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS.

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken

Learning Tools Interoperability (LTI) 

Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/43/14940d12594afc60ec5a2c15ea73460f/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
zOueDp8bDHNAzdFH1fo4l6SJo4mq88tN
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/43/ac64501d0d26a11015a51934853655f5/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=43