Utvikling av ledergrupper

Hvordan fungerer din ledergruppe? Kan dere jobbe bedre sammen? Her er et tilbud som gjennom videoer og refleksjonsoppgaver gir ledergruppen en lett tilgjengelig læringsarena, på hjemmebane.

Erfaringene med ledergrupper i det offentlige er at de, etter bare litt starthjelp, raskt kommer igang med diskusjoner og forslag til utviklingsområder. De er med andre ord svært selvhjulpne.

Vi har derfor, i samarbeid med akademia, konsulenter og psykologer, utviklet et digitalt tilbud til alle ledergrupper i det offentlige. Som gruppen kan gjennomføre på egen hånd. 

Introduksjonsvideo til utvikling av ledergrupper

Denne videoen gir deg en liten smakebit på programmet.

Tilbudet består av fem moduler med lik oppbygning. En kort faglig innledning pr video etterfølges av spørsmål til refleksjon og diskusjon. Ledergruppen vil på den måten raskt få oversikt over styrker og mangler. Det enkelte medlem får reflektert over egen rolle i gruppen, mens hele gruppens bidrag til virksomhetens resultater tydeliggjøres. (Merk forøvrig at virksomhetene selv må bekoste testen i modul 3.)

Det er ingen krav til forberedelser. Det er ikke behov for ekstern bistand. Det eneste kravet er at ledergruppen er samlet med en PC og storskjerm tilgjengelig. Det er bare en person som logger seg på Difis læringsplattform.

Temaer som blir behandlet er ledergruppens formål, ledermøtet, forskjellighet i gruppen, gruppepsykologisk trygghet og lærende ledergrupper. 

Hver modul tar 1 time. Læring skjer i hverdagen.

Learning Tools Interoperability (LTI)

Virksomheter som ønsker det, kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/13/23811c4eaf0ad48bc33e0e6949e2e824/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
gyFuKpWJpRimaFWRWxrCEJnPsVeuw5LH
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/13/31fb3ba2949df6b9f2c4bbc9b09e4319/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=13