Tilsynsopplæring

Målet med dette e-læringskurset er å gi tilsynspersonell en grunnkompetanse i tilsynsfaget. Kurset består av tre moduler som omhandler forvaltningsrett og rolleforståelse, kontrollmetodikk og kommunikasjon på tilsyn.

Målgruppen for kurset er tilsynspersonell med kort eller lang tilsynserfaring og retter seg mot deg som gjennomfører tilsyn, enten som ansvarlig for tilsynet eller som deltaker, mot deg som deltar i saksbehandlingen etter et tilsyn og til deg som er leder og som godkjenner tilsynsdokumenter.

Hvorfor driver vi med tilsyn?

Formålet med tilsyn er - på vegne av samfunnet - å kontrollere og følge opp at virksomhetene etterlever regelverket som gjelder for dem. I tillegg er det et mål at tilsyn fører til forbedringer og læring hos virksomhetene. Gjennom tilsyn bidrar tilsynspersonell til god forståelse for kravene i regelverket som kontrolleres og dermed god etterlevelse av regelverket.
Gjennom kursets tre hovedmoduler vil du få innføring i rolleforståelse og hvordan bli trygg i tilsynsrollen. Kurset dekker opplæring om ulike kontrollmetoder, som inspeksjon, revisjon og dokumentkontroll. Kurset vil fokusere på hvordan man kan øke bevisstheten rundt egen kommunikasjon og hvordan kommunisere på en god og hensiktsmessig måte.

Her får du en liten smakebit på kurset.

Om kurset

Kurset er laget for å kunne tas i en sammenheng på ca. 2 timer. Eller du kan velge å ta modulene i rekkefølgen som passer deg. Kurset er utviklet av Arbeidstilsynet i samarbeid med Mattilsynet, Helsetilsynet, Luftfartstilsynet, Miljødirektoratet, DSB, DSA, NSO og Ptil.

Modulene i kurset er:

Modul 0 Introduksjon

 • Om kursets innhold og avgrensninger
 • Om samarbeidet til HMS-myndighetene som har produsert kurset

Modul 1 Tilsynsrollen

 • Tilsynsrollen og offentlig forvaltning
 • Planlegging av tilsyn
 • Gjennomføring av tilsyn
 • Oppfølging av tilsyn

Modul 2 Kontrollmetoder

 • Planlegge kontrollen
 • Gjennomføre kontrollen
 • Følge opp og avslutte kontrollen

Modul 3 Kommunikasjon

 • Kommunikasjonens utfordringer
 • Tilsynsmedarbeiderens ulike roller
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Uenighet kan vanskeliggjøre kommunikasjonen
 • Intervjuteknikk under tilsyn

Personvernhensyn

Når du tar dette kurset, blir du sent til en annen læringsplattform hvor Arbeidstilsynet vil ha tilgang til navn, epost og kursprogresjon for alle som gjennomgår kurset. Hvis du ønsker at dine data skal slettes, kan du sende en henvendelse til e-kurs@dfo.no