Syv plikter for embetsverket

Dette kurset gir deg en innføring i de syv plikter for embetsverket, som er et rammeverk utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å bidra til god rolleforståelse mellom politisk ledelse og embetsverket.

Kurset hjelper deg å gjenkjenne situasjoner hvor embetsverkets syv plikter må brukes, og å håndtere dilemmaer som kan oppstå.

Målgruppe

Kurset er beregnet for ansatte i departementene som samhandler med politisk ledelse. E-læringskurset er rettet spesielt mot nyansatte, men kan være nyttig for alle.

Faglig innhold

Kurset består av to deler:

1. Individuell e-læring:

Et e-læringskurs som belyser de syv plikter for embetsverket gjennom fire situasjoner med oppgaver underveis. Denne delen er en introduksjon. Vi anbefaler at du tar den før du deltar i diskusjonen i del 2.

2. Felles diskusjon i seksjon/enhet: 

En diskusjonspakke med ulike opplegg for å gjennomføre en felles diskusjon i din seksjon/enhet. Ved å diskutere praksisen på egen arbeidsplass vil dere øke bevisstheten om forholdet mellom politikk og embetsverk. Dette skal hjelpe dere å håndtere forvaltningsetiske dilemmaer som kan oppstå i deres hverdag. En leder eller medarbeider kan legge til rette for diskusjonen.