Økonomiregelverket

Dette nettkurset, som er utviklet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), gir deg en innføring i hva økonomiregelverket er. Du lærer hvilke krav regelverket setter til statlige virksomheter og hvordan det påvirker arbeidshverdagen din. Kurset passer alle statsansatte, spesielt nyansatte.

Når du klikker deg inn på kurset føres du til DFØ sine sider. Siden kurset ligger eksternt vil det ikke registreres på «min side» og det opprettes ikke kursbevis.

Fakta om kurset

  • Målgruppa er alle tilsatte i statsforvaltningen. Kurset passer godt for deg som er nyansatt i staten, og for deg som trenger mer kunnskap eller en oppfriskning om regelverket.
  • Kurset inneholder grunnleggende informasjon om økonomiregelverket. Dette er et godt grunnlag for å ta andre kurs i DFØ.
  • Kurset følger et budsjettår i staten. Du lærer hvilke krav økonomiregelverket setter til de ulike delene av statsforvaltningen gjennom året, og hvorfor.
  • Vi bruker et fiktivt departement med en underliggende virksomhet som eksempel for å forklare og illustrere de ulike prosessene i statsforvaltningen. Kurset består av seks deler med en liten quiz etter hver del.
  • Du gjennomfører kurset på under 30 minutter.
  • Kurset er utviklet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Faglig innhold

  • For at fellesskapets midler skal bli brukt på en best mulig måte, trenger vi god økonomi- og virksomhetsstyring i staten. I dette kurset lærer du hvordan økonomiregelverket hjelper oss i statsforvaltningen med å forvalte pengene best mulig for å nå de mål og effekter Stortinget har bestemt, og hvilke krav regelverket setter.
  • Regelverket gir føringer og setter krav knyttet til både styring, budsjettering, regnskapsføring, bokføring og betalingsformidling, lønn, anskaffelser og inntekter og forvaltning av tilskudd, stønader eller garantiordninger.
  • Kurset gir en smakebit fra temaer i bestemmelser om økonomistyring i staten. Etter du har tatt kurset skal du ha en grunnleggende forståelse av hva økonomiregelverket er.
  • En lenkeliste gir deg mulighet til å finne mer informasjon om ulike tema.