Ny som leder i staten

Mange nye ledere opplever sin nye rolle som å bli kastet inn i et hamsterhjul, hvor du løper fortere og fortere. Det er lett å miste kontrollen og aldri få tid til å stoppe opp, reflektere over egen lederrolle, avdelingens oppdrag og resultater, og begrenset tid til å se fremover. Kanskje kjenner du deg igjen? Dette læringstilbudet vil hjelpe deg som er leder i staten med å forstå rammene for styring og ledelse i staten, hvordan du løser de løpende oppgavene og hverdagsledelsen, samt hvordan du kan utvikle et fremsynt og utviklingsorientert lederskap.

Kursets innhold - dette får du

Tilbudet består av 3 moduler, og hele 15 ulike sprinter. En sprint er en læringsøkt på et bestemt tema. I hver av sprintene blir du igjennom en film introdusert for kunnskap tilknyttet temaet. Etter filmene i hver sprint følger det en aktivitet der du skal reflektere rundt temaet fra filmen. Dette kan være egenrefleksjon, gruppediskusjoner i ledergruppen eller oppfølgingsaktiviteter du skal gjøre i samarbeid med dine medarbeidere. Du kan gjennomføre ny som leder tilbudet og dens moduler/sprinter uavhengig av hverandre og i eget tempo. Vi anbefaler at du gjennomfører modulene i rekkefølge, mens sprintene kan gjennomføres tilpasset eget kompetansebehov.

Hovedinnhold per modul

  • Modul 1 - Ledelse og rammene for styring i staten
    • 4 sprinter
  • Modul 2 - Løpende oppgaver og hverdagsledelse
    • 10 sprinter
  • Modul 3 - Fremsynt lederskap og innovasjon
    • 3 sprinter

Ny som leder tilbudet er som du ser stort og komplekst. Som ny leder i staten bør du sette opp en plan for å gjennomføre sprintene over tid, gjerne 9-12 måneder. Utbyttet av dette digitale tilbudet hviler på deg som leder. Etter at du, eller dere, har sett filmen om et tema kan dere gå inn i aktiviteten med formål om å bearbeide temaet dere har blitt introdusert til. 

Fakta om kurset 

Tilbudet er spesielt utviklet for deg som er ny leder i offentlig forvaltning, og det er gratis. Det egner seg også godt som en «kunnskapsbank» for deg som har vært leder en stund, men trenger oppdatert kunnskap på et bestemt tema i en av sprintene.

Kurset består av 3 moduler, og 15 sprinter som hver inneholder en film med påfølgende øvelser eller aktiviteter du kan gjør på egen hånd, eller sammen med lederkolleger. 

Hver sprint er relativt kort, ofte mindre enn 60 minutter. Men vi har lagt til anbefalt tidsbruk som inkludere tiden du/dere bør bruke til egenaktivitet og bearbeiding av det du blir presentert for i hver sprint.

Kurset er utviklet av DFØ. Filmene og aktivitetene i etterkant av filmene er produsert i samarbeid med fagekspertene du møter i kurset. 

Til HR, opplæringsansvarlig og lederutviklere i staten 

Tilbudet egner seg godt som et kompetansetiltak for nye ledere i den enkelte virksomhet, i tillegg til den virksomhetsspesifikke opplæringen dere gir. For deg som opplæringsansvarlig kan det være lurt å ta kurset selv først, og vurdere hvordan dere vil bruke kurset og om det eventuelt er noe dere skal legge mer vekt på. Verktøyene som ligger i hver modul kan brukes som de er, men gjør de gjerne til deres egne, med egne relevante spørsmål. På den måten kan man koble kurset opp mot aktuelle problemstillinger i egen virksomhet, og diskutere dilemmaer i for eksempel ledermøter.