Mentorrollen

Kurset er både for deg som har vært mentor før, og for deg som er mentor for første gang. Kurset gir oversikt over ulike roller du kan innta i mentorrelasjonen, hvordan få en god start, hvordan utfordre og støtte den ansatte underveis i samarbeidet og sørge for at dere kommer i mål, og ikke minst hvordan avrunde på en god måte. Dette kurset vil hjelpe deg som er mentor for ansatte i Traineeprogrammet i staten, men er like relevant for mentorer utenfor Traineeprogrammet.

Kursets innhold – dette får du 

Kurset er delt inn i fire leksjoner

  • Mentor med hodet og hjertet: I denne leksjonen får du en innføring i hva det innebærer å være mentor. Leksjonen tar om lag 7 min. 
  • Innsjekk: Denne leksjonen gir deg råd om hvordan få en god start med din medarbeider du er mentor for. Blant annet får du råd om hvordan du kan bruke samarbeidsavtalen som gir rammer og retning for samarbeidet. Leksjonen tar om lag 6 min. 
  • På sporet: I denne leksjonen får du blant annet råd og tips om hvordan skape en god dialog, hvordan stille gode spørsmål og hvordan være en aktiv lytter. Leksjonen tar om lag 10 min. 
  • Utsjekk: I denne leksjonen får du råd om hvordan avslutte mentorrelasjonen på en god måte. Leksjonen tar om lag 2 min. 

Det tar ca. 25 minutter å gjennomføre hele kurset. 

I kurset finner du også Kunnskapsbasen, som er en samling av nyttig informasjon til fordypning, retningslinjer for samtaler, spørsmålsbank og ulike maler du kan bruke i mentorrollen som for eksempel samarbeidsavtale. Alt dette finner du også på Arbeidsgiverportalen på fagsidene om Traineeprogrammet i staten. 

Fakta om kurset 

Første gang du gjennomfører kurset, må du høre hele lydfilen før neste-knappen blir aktiv.  

Ved neste gjennomgang er navigasjonen fleksibel, og du kan gå fram og tilbake i kurset som du ønsker. 

Lyd og undertekst

Kurset bør spilles av enten med lyd eller undertekster. I menyen i Kursvalg kan underteksting skrues av og på. Brukere med skjermleser må skru av autoplay. Når autoplay står på, spilles lyd og bilde automatisk når man kommer til en side.