Medarbeiderutviklingsprogram for ansatte gjennom traineeprogrammet i staten

Hva innebærer det for deg å være ansatt gjennom traineeprogrammet, og hvordan kan du sikre deg et godt utbytte av programperioden? Hva betyr det å være medarbeider på en arbeidsplass i staten? Hvordan kommuniserer vi godt på jobben, og bidrar til et godt arbeidsmiljø? Medarbeiderutviklingsprogrammet har et digitalt opplæringsløp og består av tre korte og praktiske e-læringskurs som dekker ulike tema som er viktig for deg å ha et bevisst forhold til når du er medarbeider i staten.

Kurs 1 i Medarbeiderutviklingsprogrammet – Medarbeiderskap 

Det første kurset heter Medarbeiderskap, og vi anbefaler at du tar det i starten av din programperiode. Her vil du få en innføring i traineeprogrammet og blant annet bli utfordret til å reflektere over dine mål for ansettelsen. Kurset består av tre tema. Dette får du lære mer om: 

  • Traineeprogrammet – hvilket ansvar har din leder og mentor for deg? Hvordan tar du opp dine tilretteleggingsbehov med leder, når du ikke vet hvordan en normal dag på jobb ser ut?  
  • Mål og motivasjon for perioden – hva gir deg ekstra driv og energi i jobben? Og hvordan setter du deg gode mål for programperioden? 
  • Medarbeiderskap – hvilket ansvar tar du selv for egne arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø?  

Kurs 2 i Medarbeiderutviklingsprogrammet – Kommunikasjon og samhandling

Det andre kurset heter Kommunikasjon og samhandling og vi anbefaler at du tar det midt i din programperiode. Her vil du få et mer bevisst forhold til hvordan god og dårlig kommunikasjon kan påvirke hvordan vi samarbeider og har det på arbeidsplassen. Kurset består av to tema. Dette får du lære mer om: 

  • Samhandling, samarbeid og arbeidsmiljø – hva kjennetegner et godt arbeidsmiljø? Hvordan få til godt samarbeid på jobben?  
  • Grep for å bli bedre til å kommunisere – hvordan bli en god lytter? Hvordan bygge bro mellom mennesker? 

Kurs 3 i Medarbeiderutviklingsprogrammet

Kurs 3 heter Kompetanse, refleksjon og veien videre, og vi anbefaler at du tar det mot slutten av din periode i traineeprogrammet. Her vil du bli mer bevisst på din kompetanse og dine styrker, og du blir utfordret på hva du ønsker å gjøre videre. Kurset består av to tema. Dette får du lære mer om: 

  • Kompetanse og styrker– hva er din kompetanse og dine styrker i arbeidslivet? Hva vil du lære mer om eller bli flinkere til?  
  • Refleksjon og videre muligheter– hva har du lært gjennom perioden din i traineeprogrammet og hvordan kan du bruke det videre i arbeidslivet?  

Teaser for medarbeiderutviklingsprogrammet

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset

Om utvikling av kurset

E-læringskursene i medarbeiderutviklingsprogrammet bygger på tematikk fra tidligere fysiske samlinger gjennom programmet. Våre kilder: 

  • Fjeldstad, Amund (2021). Karriereboka 
  • Impaktor, (2021) materiell og innhold fra tidligere samlinger 
  • Fagstoff fra Statens arbeidsgiverportal