Lønns- og arbeidsvilkår

Jobber du med tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter? Dette kurset gir deg oversikt over regelverket og en praktisk innføring i hvordan du skal følge opp slike krav i dine kontrakter.

Vi gjør oppmerksom på at kurset ikke er oppdatert etter forskriftsendringer som trådte i kraft 1. januar 2024.


I alle tjeneste- og bygge- og anleggskontrakter over terskelverdi gitt i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, har du som oppdragsgiver en plikt til å stille, og følge opp, minimumskrav til lønns- og arbeidsvilkår. I dette kurset vil du få en oversikt over regelverket og en praktisk innføring i hvordan du skal følge opp slike krav i dine kontrakter. 

Kurset viser hvordan du kan følge opp og kontrollere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt, og hvordan dette kan gjøres i praksis. Kurset er spesielt tilpasset dem som jobber med både anskaffelsen og kontraktsoppfølgingen, men alle med ansvar for tjeneste-, bygge- og anleggskontrakter i offentlig sektor vil ha utbytte av det.

Leverandører vil også kunne finne nyttig informasjon i kurset, selv om det er utviklet for oppdragsgivere.

Introduksjonsvideo til Lønns- og arbeidsvilkår

Denne videoen gir deg en smakebit på kurset.

Kursets innhold

Kurset er delt opp i ulike moduler. De kan tas hver for seg når du har behov og anledning:

  • Introduksjon
  • Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping
  • Regelverket i praksis
  • Risikovurdering
  • Hvordan gjennomføre nødvendig kontroll
  • Avsluttende test

Kurset tar cirka 45 minutter. Vær forberedt på å delta aktivt.

Gjennomføring av kurset

Kurset åpner i et nytt nettleservindu (pop-up). Hvis vinduet ikke åpner, kan du justere innstillinger for pop-ups fra Læringsplattformen oppe i høyre hjørne av din nettleser, eller inne på innstillinger for nettleserappen du benytter på din mobiltelefon.  Når du har tatt kurset, vil det bli rapportert som fullført, og du kan da laste ned et kursbevis. Det er ikke et krav at du svarer riktig på alle oppgaver underveis i kurset. 

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Kurset fungerer best på PC. Det kan også fungere på mobile enheter, men enkelte har erfart at kurset ikke spiller så bra, spesielt på iPhone. 

Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger som f.eks. å ta kurset hjemmefra. 

Kurset krever pålogging.

For virksomheter med eget LMS 

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS. 

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken