Livsviktig samarbeid - et e-læringskurs om brannsikkerhet for utsatte grupper

Kurset handler om det viktige samarbeidet mellom helse og brannpersonell. Gjennom filmer, oppgaver, spill og eksempler lærer du blant annet om ansvar- og oppgavefordeling, risikofaktorer, tiltak og hvordan samarbeid kan gjennomføres i praksis. Kurset er relevant for alle som har risikoutsatte i sin målgruppe og andre som ønsker å lære mer om temaet.

Hjemmeboende eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykisk helseproblematikk er sårbare for brann og overrepresentert i dødsbrannstatistikken. Dette e-læringskurset er en del av en nasjonal satsing som skal bidra til å forebygge brann hos risikoutsatte grupper. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Helsedirektoratet har laget e-læringskurset i samarbeid med ansatte i brannvesenet og helse- og omsorgstjenesten. Du kan lese mer om satsingen og finne ytterligere materiell på satsingens nettsider. 

Fakta om kurset

 • Kurset består av seks moduler. Modulene bygger på hverandre
 • Etter hver gjennomførte modul og etter fullført kurs får du tilgang til kursbevis
 • Kurset kan gjennomføres alene eller i grupper
 • Når du klikker deg inn på kurset føres du til DSBs sider.
 • Siden kurset ligger eksternt vil det ikke registreres på "Min side".

Det anbefales å se filmen "En dag i din uniform" før gjennomføring av e-læringskurset. 

"En dag i din uniform" 

I denne filmen får du være med Jørgen og Anniken på jobb i henholdsvis hjemmetjenesten og brannvesenet. Filmen gir et innblikk i deres arbeidshverdag og hvordan de sammen kan utrette mye når det kommer til å ivareta brannsikkerheten hos de som er mest sårbare for brann.
Teknisk informasjon
 • Det er lyd i kurset. Dialog er i tillegg tekstet.
 • Kurset anbefalse kjørt på desktop/laptop
 • Vi anbefaler følgende nettlesere;
  • Chrome for Windows, MacOS og Android.
  • Safari for iOS.
  • Alternativt Edge for Windows 10, Safari for MacOS
 • Du kan bruke piltastene til scrolling
 • Ustabile nett kan medføre forsinkelser. Skal du bruke mobildata er størrelsen på kurspakken ca. 140 MB.