Kom i gang med grønne anskaffelser

Dette kurset gir en enkelt og praktisk innføring i hva grønne anskaffelser er og hvordan du kan stille gode klima- og miljøkrav.

Merk: Dette kurset er ikke oppdatert etter skjerpede krav til vektlegging av klima- og miljø i offentlige anskaffelser som trådte i kraft 1.1.2024. DFØ arbeider med en oppdatering.

DFØ har utarbeidet en ny veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Video fra lanseringsseminaret kan du se her:

Opptak av lanseringen av veileder om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser.


0900-0905: Velkommen ved Hilde Singsaas, direktør for DFØ
0905-0935: introduksjon til ny veileder
0935-0955: Evalueringsmodeller
0955-1010: Ny klima- og miljørisikoliste
1010-1045: Paneldebatt

Grønne anskaffelser gir verdi for virksomheten, brukerne, næringslivet og samfunnet. Det er lovpålagt og et viktig virkemiddel for å oppnå Norges klima- og miljømål.

Vårt mål er at du blir inspirert og motivert til å gjennomføre egne grønne anskaffelser. Kurset er derfor fylt med mange gode eksempler på hva andre offentlige innkjøpere har gjort.

Du får også vite om hvordan du kan:

 • åpne opp for hvordan behovet ditt kan dekkes på ulike måter
 • bruke anskaffelser til å redusere skadelig miljøbelastning og fremme klimavennlige løsninger
 • ha dialog med leverandører
 • bruke livssykluskostnader
 • følge opp klima- og miljøkrav i kontraktsperioden
 • bruke Kriterieveiviseren.no

E-læringsprogrammet bygger på veilederen DFØ har laget sammen med NHO:

Introduksjonsvideo til kurset

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Om kurset

Kurset tar ca 1 time og 45 minutter å gjennomføre og er delt opp i ulike moduler. De kan tas hver for seg når du har behov og anledning:

 1. Bakgrunn
 2. Hva er grønn anskaffelsespraksis?
 3. Slik gjør du det i den enkelte anskaffelsen
 4. Bruk av miljømerker, miljøvaredeklarasjoner og miljøledelsessystem 
 5. I hvilke anskaffelser bør du tenke på klima- og miljø 
 6. Merkostnader og finansiell støtte
 7. Tips til veien videre

Målgruppe for kurset er innkjøpere, prosjektledere og klima- og miljørådgivere i offentlig sektor.

Navigasjon og tekniske krav for å kunne bruke kurset
 • Kurset krever pålogging.
 • Dersom du avbryter kurset underveis, vil du bli spurt om å fortsette der du sist avsluttet når du starter kurset neste gang.
 • Kurset fungerer på PC og alle mobile enheter med nettleser som støtter HTML5. 
 • Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger, som f.eks. å ta kurset hjemmefra.

For virksomheter med eget LMS 

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS. 

Inngå avtale og last ned SCORM-pakken

Learning Tools Interoperability (LTI) 

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/43/14940d12594afc60ec5a2c15ea73460f/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
zOueDp8bDHNAzdFH1fo4l6SJo4mq88tN
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/43/ac64501d0d26a11015a51934853655f5/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=43