Internrevisjon

Trenger vi en internrevisjon? Minikurs i å vurdere behov for internrevisjon Alle statlige virksomheter med utgifter eller inntekter over 300 millioner kroner skal regelmessig, og minimum hvert fjerde år, vurdere om de bør etablere en internrevisjon.

Dette minikurset gir en innføring i hva internrevisjon er i en statlig sammenheng og hvordan du kan gjennomføre og dokumentere selve vurderingen. Minikurset tar utgangspunkt i rundskrivet Internrevisjon i statlige virksomheter (R-117) fra Finansdepartementet.

Skal du holde en presentasjon om dette temaet i din virksomhet? Da kan du laste ned en standardpresentasjon som du kan tilpasse til ditt behov.