HMS kurs for lærlinger i staten

Dette kurset handler om HMS og gir deg en generell innføring i HMS på arbeidsplassen i tråd med din læreplan.
 
Kurset er relevant for deg som er medarbeider i en statlig virksomhet, og som forberedelse til fagprøven.

I kurset følger du lærlingen Neo som undersøker HMS i Romfartsdepartementet.  Vi håper det gir deg kunnskap og inspirerer deg til å se for deg hvordan HMS er organisert i virksomheten der du er lærling.

Om kurset

I kurset får du lære mer om temaene:

  • Hva HMS er
  • Hva helse, miljø og sikkerhet handler om
  • Hva lovverket sier om HMS
  • Hvem som jobber med HMS i en virksomhet
  • Hvordan det jobbes med HMS i en virksomhet

Kurset tar ca. 30 minutter å gjennomføre og du kan gjøre det i flere omganger.

I tillegg får du tilgang til oppgaver du bør gjøre, slik at du får enda bedre kunnskap og kompetanse om HMS.

Lykke til!