Guide for deg som skal lage e-læring.

E-læring er en god måte å spre kunnskap og læring til mange på en fleksibel og effektiv måte. Denne guiden er for deg som skal lage e-læring. Hva er suksesskriterier og typiske fallgruver du bør være oppmerksom på. Guiden tar deg gjennom typiske faser i utvikling av e-læringskurs og gir deg råd og tips fra prosjektoppstart til ferdig kurs.

Guidens innhold – dette får du

Du får tips til å lage e-læring som treffer målgruppen, og mange praktiske verktøy og eksempler. Guiden kan brukes som et prosessverktøy som tar deg gjennom steg for steg i fasene. Du kan også benytte guiden som et oppslagsverk. 

De fem fasene guiden omfatter: 

  1. Hva er bestillingen, og hvem gjør hva? 
  2. Hvem er brukerne, og hva er deres behov? 
  3. Kom i gang med innholdsproduksjon 
  4. Testing og publisering 
  5. Kurset er ferdig, hva nå? 

Alle fasene har en egen verktøykasse med nyttige maler, skjemaer, råd og tips du kan benytte deg av.  

Gå gjerne gjennom alle fasene, eller velg det som er mest relevant for deg.   

Fakta om kurset

Kurset er for alle som jobber i offentlig forvaltning, og det er gratis.   

Det tar om lag 60 minutter å gå gjennom guiden fra a til å. Siden individuelle behov styrer hva du ønsker å bruke tid på i guiden, vil dette tidsestimatet variere fra person til person.  

Universell utforming av e-læring

Universell utforming bidrar til at deltakere med ulike funksjonshemminger kan gjennomføre e-læringen og delta i kompetanseutviklingen på like vilkår som funksjonsfriske. Vi har utarbeidet verktøy som kan være til hjelp når vi selv utvikler e-læring eller når vi bestiller og anskaffer fra eksterne leverandører. Verktøyene skal hjelpe oss å ivareta de nye kravene til universell utforming av IKT på en bedre og mer strukturert måte.

Veilederen «Hvordan ivareta kravene til universell utforming ved bestilling av e-læringskurs?» vil hjelpe deg som bestiller å stille de riktige kravene under anskaffelsesprosessen og kvalitetssikre leveransen ved å stille de riktige spørsmålene til rett tid underveis i utviklingsarbeidet.

Sjekklisten for innholdsprodusenter bruker du når du utvikler e-læringskurset selv og du må ta ansvar for at kurset overholder kravene til universell utforming. Sjekklisten er delt inn i ulike faser som er typiske ved utvikling av e-læringskurs. Hver fase er delt inn i temaer for å få en bedre oversikt over krav som stilles til universell utforming i de ulike delene av en utviklingsprosess.

Sjekklisten for akseptansetest kan brukes både som en del av konkurransegrunnlaget når du anskaffer bistand til utvikling, og når du skal akseptanseteste leveransen.
Målgruppen for sjekklisten er både leverandør og bestiller, og gjelder uavhengig av verktøy eller teknologi som virkemiddelet er utviklet i.

Hvordan ivareta kravene til universell utforming ved bestilling av e-læringskurs - veileder for deg som kjøper ekstern bistand til utvikling.pdf
pdf 267.39 KB
Universell utforming av e-læringskurs - sjekkliste for innholdsprodusenter.pdf
pdf 883.05 KB
Akseptansetest Universell utforming.pdf
pdf 2 MB