Guide for deg som skal lage e-læring.

E-læring er en god måte å spre kunnskap og læring til mange på en fleksibel og effektiv måte. Denne guiden er for deg som skal lage e-læring. Hva er suksesskriterier og typiske fallgruver du bør være oppmerksom på. Guiden tar deg gjennom typiske faser i utvikling av e-læringskurs og gir deg råd og tips fra prosjektoppstart til ferdig kurs.

Guidens innhold – dette får du

Du får tips til å lage e-læring som treffer målgruppen, og mange praktiske verktøy og eksempler. Guiden kan brukes som et prosessverktøy som tar deg gjennom steg for steg i fasene. Du kan også benytte guiden som et oppslagsverk. 

De fem fasene guiden omfatter: 

  1. Hva er bestillingen, og hvem gjør hva? 
  2. Hvem er brukerne, og hva er deres behov? 
  3. Kom i gang med innholdsproduksjon 
  4. Testing og publisering 
  5. Kurset er ferdig, hva nå? 

Alle fasene har en egen verktøykasse med nyttige maler, skjemaer, råd og tips du kan benytte deg av.  

Gå gjerne gjennom alle fasene, eller velg det som er mest relevant for deg.   

Fakta om kurset

Kurset er for alle som jobber i offentlig forvaltning, og det er gratis.   

Det tar om lag 60 minutter å gå gjennom guiden fra a til å. Siden individuelle behov styrer hva du ønsker å bruke tid på i guiden, vil dette tidsestimatet variere fra person til person.