Grunnleggende om etatsstyring

Ønsker du mer kunnskap om etatsstyring? I dette kurset får du åtte videomoduler som kan gjennomføres uavhengig av hverandre. I filmene får du grunnleggende informasjon om hovedinstruksen, tildelingsbrev, årsrapporering, etatsstyringsmøter, samordning i etatsstyringen, mål- og resultatsstyring i etatsstyringen og bruk av økonomisk styringsinformasjon i etatsstyringen.

Grunnleggende om etatsstyring

Etatsstyring handler om hvordan departementene styrer sine underliggende virksomheter, og er en av departementenes viktigste oppgaver. Dette modulbaserte kurset er bygget opp rundt de sentrale styringsdokumentene og styringsmøtene i relasjonen mellom departement og virksomhet. Videre tar kurset for seg noen viktige perspektiv i styringen av underliggende virksomheter.

Om kurset

Kurset består av åtte moduler som kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Gjennom ulike filmer blir du introdusert for de forskjellige styringsdokument eller tema som er sentralt i etatsstyringen. Det er henvisninger til aktuell litteratur under hver film. 

Under hver video har du tilgang til ekstramateriale for å få mer informasjon om temaet.

For å få kurset registrert som fullført på din profil må du åpne alle sidene i kurset.

De viktigste styringsdokumentene og styringsarenaene er:

  • instrukser
  • tildelingsbrev
  • årsrapport
  • etatsstyringsmøter

Kurset inneholder filmer som omhandler temaer innenfor:

  • samordning
  • mål- og resultatstyring
  • bruk av økonomiske styringsdata

Fakta om kurset

Kursets målgruppe er ansatte i departement eller virksomheter som arbeider med etatsstyring. Varighet på kurset er i overkant av halvannen time . Egenaktivitet og bearbeiding av det du blir presentert for kommer i tillegg.