Forvaltningstesten - kunnskapstest i forvaltningskompetanse

Har du forvaltningskompetansen som forventes av deg når du jobber i staten? Har du lyst til å sjekke ut hva du kan om staten og rammer og føringer som du som statsansatt bør kjenne til? Testen tar bare ca. 10 minutter å gjennomføre. Ta utfordringen!

Du som jobber i staten, jobber for fellesskapet og du skal bidra til å gjennomføre Stortingets og regjeringens politikk. Forvaltningskompetanse gjør oss trygge i hvordan vi skal utøve rollen vår som statsansatt, og løse våre arbeidsoppgaver slik at borgerne har tillitt til forvaltningen. Derfor er forvaltningskompetanse viktig for deg som jobber i staten.


Testen består av 20 spørsmål innenfor forvaltningskompetanse. Etter gjennomført test vil du få anbefalt tre relevante kurs, basert på din skår. Og husk - det er ingen andre enn deg som ser dine resultater.

Innholdet i testen

I Forvaltningstesten får du spørsmål om statens virke, forhold som er spesielle for staten, lover og regelverk og andre rammer og føringer som du som statsansatt bør kjenne til. Når du har gjennomført testen og mottatt din skår, får du anbefalt tre e-læringskurs som vil styrke din forvaltningskompetanse videre. Du kan gå rett til kursene og gjennomføre opplæringen.

Om testen

  • Testen tar 10 minutter å gjennomføre, men her vil det nok være individuelle forskjeller
  • Målgruppe for testen er ansatte i staten, men alle som vil kan ta testen
  • Vi anbefaler å bruke pc/mac når du gjennomfører testen
  • Testen tar ikke vare på noe informasjon om hva du svarer, og du må derfor starte på nytt, hvis du midt i testen klikker på tilbake-knappen.
  • Etter gjennomført test, får du anbefalinger til tre e-læringskurs som vil styrke din forvaltningskompetanse videre.

Felles kompetanseutvikling i grunnleggende forvaltningskompetanse

Er du leder eller opplæringsansvarlig og skal legge til rette for felles kompetanseutvikling i grunnleggende forvaltningskompetanse i enheten din eller i virksomheten din, kan du gjerne starte med at dere tar Forvaltningstesten. Den kan bidra til motivasjon for å lære mer om statsforvaltningen, og kanskje også avdekke noen kompetansehull hos noen og enhver. En god fortsettelse er å ta kurset Forvaltningsreisen – e-læring i grunnleggende forvaltningskompetanse.