Fjernledelse

Hvordan sikrer du god utøvelse av lederskapet ditt når du og dine medarbeidere sitter på hjemmekontor, eller er plassert geografisk fra hverandre? Utøver du lederrollen på samme måte som om du sitter fysisk på samme lokasjon som dine medarbeidere? Dette er et kort og praktisk e-læringskurs som kan brukes for utvikling av fjernledelse.

Kursets innhold – dette får du 

Kurset består av fem moduler som kan gjennomføres uavhengig av hverandre. I hver av modulene blir du, igjennom en kort film, introdusert til et tema som er sentralt for at du skal utvikle ditt fjernlederskap. Etter filmene i hver modul følger det en aktivitet der du skal bearbeide temaet fra filmen. Dette kan være egenrefleksjon, gruppediskusjoner i ledergruppen eller oppfølgingsaktiviteter du skal gjøre i samarbeid med dine medarbeidere. Temaene som presenteres er ikke eksklusive for fjernledelse, men de er temaer som er ekstra viktig å jobbe målrettet med når du skal utvikle ditt fjernlederskap. Her er de fem temaene kurset omfatter: 

  • Arbeidsmiljø og fjernarbeid 
  • Medarbeiderrelasjoner 
  • Kommunikasjon i den digitale hverdagen 
  • Selvledelse 
  • Egenomsorg 

Ta gjerne alle modulene, eller velg den modulen som er mest relevant for deg.  

Utbyttet av dette digitale tilbudet hviler på deg som leder. Etter at du, eller dere, har sett filmen om et tema kan dere gå inn i aktiviteten med formål om å bearbeide temaet dere har blitt introdusert til. Utvikling av godt fjernlederskap må starte med egenrefleksjon og bevisstgjøring av egen rolle og lederadferd i kombinasjon med en vilje til å endre utøvelse av rollen der man ser det trengs. 

Fakta om kurset

Kurset er for alle som jobber i offentlig forvaltning, og det er gratis.  

Kurset består av 5 korte moduler som hver inneholder en film med påfølgende øvelser eller aktiviteter du kan gjør på egen hånd, sammen med din ledergruppe eller medarbeiderne dine. Dette varierer.  

Det tar om lag 40 minutter å gjennomføre kurset. Egenaktivitet og bearbeiding av det du blir presentert for kommer i tillegg. 

Kurset er utviklet av DFØ. Filmene og aktivitetene i etterkant av filmene er produsert i samarbeid med fagekspertene du møter i kurset. 

Til opplæringsansvarlig

Kurset kan brukes som et kompetansetiltak i egen virksomhet. For deg som opplæringsansvarlig kan det være lurt å ta kurset selv først, og vurdere hvordan dere vil bruke kurset og om det eventuelt er noe dere skal legge mer vekt på. Verktøyene som ligger i hver modul kan brukes som de er, men gjør de gjerne til deres egne, med egne relevante spørsmål. På den måten kan man koble kurset opp mot aktuelle problemstillinger i egen virksomhet, og diskutere dilemmaer i for eksempel ledermøter.