EURES Arbeidsmobilitet i EU/EØS og Sveits

Dette kurset er den Nasjonale EURES opplæringen (e-læringskurset).

Å gjennomføre den Nasjonale EURES opplæringen gir deg i tillegg til nødvendig kunnskap om EURES, også mulighet for å gå videre med EURES-opplæring på europeisk nivå.

Kurset skal gi deg nok grunnleggende kunnskap om EURES-tjenesten til å levere tjenester til arbeidssøkere og arbeidsgivere, samt registrere på tjenesteleveringen. Du vil kunne håndtere henvendelser og gi målgruppene for tjenesten formidlings- og rekrutteringsstøtte, støttet av informasjon og rådgivning.

Du vil også kunne bruke EURES-portalen i tjenesteleveringen til aktuelle målgrupper, og forstå verdien av EURES-portalens ekstranett spesielt med formål om samhandling med andre EURES-medlemmer og EURES-partnere

Målgruppe og muligheter

E-læringskurset retter seg først og fremst mot ansatte i organisasjoner godkjent som EURES-medlem eller EURES-partner.

Et EURES-medlem eller EURES-partner er organisasjoner som leverer formidlings- og rekrutteringsstøtte støttet av informasjon og rådgivning om muligheter i det europeiske arbeidsmarkedet til arbeidsgivere og arbeidssøkere.

Det Nasjonale Koordineringskontoret for EURES i Norge i Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV er ansvarlig for innholdet i e-læringskurset. Kontakt: nav.eures.direktoratet@nav.no