For enkelt - en innføring i forenklet analyse

Et godt beslutningsgrunnlag er viktig for å kunne velge tiltak til beste for samfunnet. Dette e-læringskurset, som er utviklet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ), tar for seg gangen i en forenklet analyse. Du vil få en forståelse av hovedtrekkene i en forenklet analyse. Kurset er for alle ansatte i staten.

Når du klikker deg inn på kurset føres du til DFØ sine sider. Siden kurset ligger eksternt vil det ikke registreres på «min side» og det opprettes ikke kursbevis.

Fakta om kurset

  • Kurset er for alle som jobber i statsforvaltningen, og er gratis. Kurset passer godt for deg som ønsker en forståelse for gangen i forenklet analyse og innføring i å utrede statlige tiltak.  
  • Kurset er bygd opp slik at du går gjennom de åtte arbeidsfasene som samfunnsøkonomisk analyse og forenklet analyse består av.
  • I kurset følger vi en fiktiv utredning der hovedpersonen bruker forenklet analyse.
  • Kurset tar opptil 1 time å gjennomføre.
  • Kurset kan gjerne tas i sammenheng med e-læringskurset «Gode beslutningsgrunnlag – hvordan utrede statlige tiltak?»
  • Kurset er utviklet av Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

Faglig innhold

  • I dette kurset kan du lære om gangen i en forenklet analyse.
  • Utredningsinstruksen har tydelige krav til hvordan statlige ansatte skal sørge for et godt beslutningsgrunnlag. Det fremgår av Veilederen til utredningsinstruksen at det for større tiltak skal gjennomføres enten en forenklet analyse eller en samfunnsøkonomisk analyse.
  • Etter endt kurs skal du ha en forståelse av hovedtrekkene i en forenklet analyse.