E-læringsprogram om samer og nasjonale minoriteter

Dette e-læringskurset handler om samer og nasjonale minoriteter i Norge. Kurset gir informasjon om de ulike minoritetsgruppene, hvilke saker de er opptatt av og hvilke rettigheter de har. Kurset gir også råd om hvordan du bør gå fram for å gi gruppene et godt møte med det offentlige. Ansatte på alle nivå i stat og kommune er målgruppe for kurset.

Gjennom kurset ønsker Kommunal- og distriktsdepartementet å skape forståelse for hvilke saker som angår samer og nasjonale minoriteter, og når gruppene bør tas med på råd. Programmet gir informasjon om den enkelte minoritet, råd om saksbehandling og oversikt over hvilke lover og regler som gjelder.

Introduksjonsfilm til e-læringskurset om samer og nasjonale minoriteter

Denne videoen gir deg en liten smakebit på kurset.

Samer og nasjonale minoriteter i Norge

Samer er urfolk i Norge. Vi har også fem nasjonale minoriteter: jøder, kvener/norskfinner, romer, skogfinner og romanifolk/tatere. Opplæringsprogrammet tar for seg gruppenes historie, kultur og samfunnsforhold. Kurset gir også råd om hvordan du bør gå fram når du har en sak som angår minoritetene.

Om kurset

Kommunal- og distriktsdepartementet har det faglige ansvaret for innholdet i kurset. Sametinget og de nasjonale minoritetenes organisasjoner har gitt innspill til innholdet.

Målgruppa for opplæringsprogrammet er ansatte på alle nivå i statsforvaltningen og i kommuner og fylkeskommuner.

Det tar ca. 40 minutt å gjennomføre hele kurset.

Kurset har følgende moduler:

  • Introduksjon
  • Informasjon om de ulike gruppene
  • Lover og regelverk
  • Saksbehandling

Det er lagt inn oppgaver underveis, slik at du kan teste hva du har fått med deg. Det er ikke nødvending med forkunnskaper for å ta kurset.

Tekniske krav for å kunne bruke kurset

Kurset fungerer på datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner som har en nettleser av nyere dato slik at den støtter HTML5. Eksempel på nettlesere er Microsoft Internet Explorer, Google Chrome og Apple Safari. 

Kurset inneholder en del videomateriale. For å få en optimal brukeropplevelse bør du være koblet til internett via kabel, trådløst nett eller 4G. Kurset kan som hovedregel ikke spille av over tynnklientløsninger som Citrix. Da må man finne alternative løsninger som f.eks. å ta kurset hjemmefra. 

For virksomheter med eget LMS 

Offentlige virksomheter som ønsker det, kan laste opp nettkurset til eget LMS. 

Inn med Inngå avtale og last ned SCORM-pakken

Learning Tools Interoperability (LTI) 

Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/42/04a9afdc4a69afbfbd34f84b342ecbc9/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
MRKJgtofipL5t1NX79Uu6EBxpURR3GZp
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/42/db4fea81811b659a9a58a63aab1b9c81/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=42