E-læringskurs i skjermtolking

Hvordan kan vi få bedre kvalitet i tolkede samtaler over skjerm? Dette kurset er rettet mot deg som er tolk eller fagperson i offentlig sektor og som ønsker å lære mer om skjermtolking.

Skjermtolking er i mange tilfeller en bedre løsning enn telefontolking og kan også være et godt alternativ til fremmøtetolking. Det forutsetter imidlertid at teknikken virker, og at alle parter har fått opplæring i og er komfortable med bruk av utstyret. Omgivelsene, nettforbindelsen og utstyret som brukes må fungere tilfredsstillende og lyd- og bildekvaliteten må være god nok til at tolken kan utføre jobben på en forsvarlig måte. Forberedelse er svært viktig og fagperson og tolk må ha en felles forståelse av roller og ansvar.

I kurset blir du presentert for ulike utfordringer ved tolking over skjerm.

Du får et innblikk i hva du må være oppmerksom på og hva som må være på plass for at du skal kunne gjennomføre en vellykket samtale.

​​​Kurset gir en overordnet introduksjon til skjermtolking, men det gir ingen formelle kvalifikasjoner og kan ikke erstatte en tolkeutdannelse.

Om kurset

Kurset er utviklet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og du tar kurset på IMDIs kursplattform. Her må du registrere deg for å få tilgang.