Barnets beste

I dette e-læringskurset får du en helthetlig forståelse av barns ulike møter med myndighetene i asylkjeden. Kurset egner seg for alle som arbeider med barn i migrasjon.

Barn i migrasjon til Norge møter politiets utlendingsenhet (PU), Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Møtene med disse tre etatene kan være utfordrende for barn i sårbare situasjoner, enten den situasjonen er å søke asyl eller familiegjenforening, å bo på asylmottak, å være del av en klagebehandling eller å bli returnert til sitt hjemland.  Myndighetene som møter barna må evne å se barnets ståsted og å innta barneperspektivet.

Dette er et e-læringskurs som egner seg for alle som arbeider med barn i migrasjon, og som ønsker innsikt i barns ulike møter med PU, UDI og UNE. Kurset bidrar til en helthetlig forståelse av barns ulike møter med myndighetene i asylkjeden. Målet er at vi har felles verdier og holdninger i møte med barn, samt å sikre at hensynet til barns beste blir ivaretatt.

Fakta om kurset

  • Kurset er utviklet av UDI, PU og UNE.
  • Kurset viser utlendingsforvaltningens ulike møter med barn og fokuserer særlig på barneperspektivet. Du møter fageksperter som kommer med gode råd.
  • Målgruppa er ansatte i utlendingsforvaltningen eller personer som har oppgaver knyttet til barn i migrasjon, men kurset er åpent for alle.
  • Kurset består av 11 korte moduler
  • Det tar 45­–60 minutter å gjennomføre hele kurset.
  • Kurset inneholder video og lyd og er tekstet for dem som ikke har tilgang til lyd.
  • Du kan ta kurset alene eller sammen med kolleger. Kurset gir grunnleggende kunnskap og er et utgangspunkt for videre diskusjon.

Introduksjonsvideo til Barnets beste

Denne videoen gir deg en smakebit på kurset.
LTI-tilgang

Learning Tools Interoperability (LTI)

Virksomheter som ønsker det, kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under:

URL til informasjonskapsel
(Cartridge URL)
https://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/cartridge.php/10/4802aaad419604f1acbef6169eb42b3e/cartridge.xml
Hemmelig streng
(Shared secret)
wqy8qpy3nXt59924WSqOpl3g1WzekVrR
Forbrukernøkkel
(Consumer key)
DIFI EKSTERN
RegistreringsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/proxy.php/10/e5a3873b723e16e47df5e653272735b1/
OppstartsURLhttps://kurs-laeringsplattformen.dfo.no/enrol/lti/tool.php?id=10