Får Walter lov? E-læringskurs i forvaltningsloven

Kommentarer

Syntes mer av teksten kunne vært lest. Liker å lytte når jeg er på kurs og går ofte glipp av det som må leses selv.

fin innføring i et nokså ukjent tema.

Relevant og lett forståelig.

Fint måte å få frem stoff som ellers kan oppleves som litt "tungt" :)

Kanskje litt rart og uryddig at den norske skuespilleren, som spilte kokk i det ene klippet, snakket gebrokkent norsk?.

Litt for mange tekst-plakater.

Kurset er gjennomført i gruppe, to nyansatte og en jurist - alle på teams. En bra kombinasjon.

Kurset er ikke komplett(uviss om en får opp alle alternativer og mangler på "klikk på bildet for mer informasjon) på alle nettlesere. Kan være mangelfull for noen på hjemmekontor.

Morsom måte å lære faglig tungt stoff

Nyttig og lærerikt, men mye tekst for et relativt tungt fagemne.